6.JPG

Photograph

Reparatør Anfinn Aune og Båsmann Magnus O Golid ombord på Thorscape