7.JPG

Photograph

Tømmermann Arthur Mathisen ombord på Thorswave