21.JPG

Photograph

2 styrmann Tom Karlsen ombord på Thorsaga