14.JPG

Photograph

Motormann Tom Salomonsen ombord på Thorswave