36.JPG

Photograph

Elektriker Kjell Cato Nilsen, MT Thorsaga