28.JPG

Photograph

Lettmatros Finn Jacobsen og Jungmann Steve Hansen, TT Thorshavet