29.JPG

Photograph

Arbeidsleder Karl Fredrik Hansen, TT Thorshavet