38.JPG

Photograph

Lettmatros Jon Rød, ombord på MS Thorscape