39.JPG

Photograph

Overstyrmann Kjell Paulsen og Kaptein Torleif Ødegård, TT Thorshavet