58.JPG

Photograph

Fyrbøter Jens Petter Andersen, TT Thorshammer