59.JPG

Photograph

Fra venstre: Overstyrmann Andreas Gjevik, Lars Christensen og " Gnist " Johannes Sund°y, Ms Thorstream