70.JPG

Photograph

Smører Jan Bøien, Ms Thorstream