78.JPG

Photograph

1 Kokk Trond LÝvdok og kokkaspirant Kjell Olaf Karlsen, Mt Thorshov