79.JPG

Photograph

Inspektør Herman Ellingsen drøfter et arbeid med Maskinsjef Hans O Sørum