81.JPG

Photograph

Fra venstre: Stuert Hans Edvard Gallis, Førstemaskinist Franz Hofer, Førstestyrmann Einar O Einrem, Annenmaskinist Leif Jan Hansen, Første styrmann Frank Gabrielsen, Kaptein Samuel A GiæverJr., Maskinsjef Jhon Henry Hansen, Radiooff. Knut Gjertsen, Annemaskinist Dag Thorsen, Elektriker Levente Baranyi