99.JPG

Photograph

2 Maskinist Bjørn Nygård, Maskinsjef Per Jensen og arbeidsleder Bjørn Solem, Ms Thorstream