AVISUTKLIPP....

Sakset fra Sandefjords Blad 18/1-1993

 

"Thorshammer" og "Thorstar" solgt

Synkende verdi ga ikke lenger pantsikkerhet

 

De to Thor Dahl-drevne tankskipene M/T «Thorstar» og M/T «Thorshammer» har funnet nye eiere. Det er eierselskapenes bank­forbindelse som har presset frem salget.

 

BJORN HOELSETH (TEKST)

 

Administrerende direktør i A/S Thor Dahl, Carl F. Ber­telsen, bekrefter salget over for Sandefjords Blad. På grunn av utenlandsreise den siste uken kan han imidler­tid ikke opplyse eksakt om hvilken eierkonstellasjon som overtar eller om den ju­ridiske siden av salget er gjennomført.

Det er de sterkt synkende skipsverdiene det siste året som har ført til et misforhold mellom lån og pantsikkerhet for banken. Til tross for brukbare driftsinntekter har de to K/S'ene bak tankskipe­ne i realiteten vært teknisk konkurs siden ifjor sommer, og skipene har vært ute på markedet for salg i et halvt års tid.

A/S Thor Dahl har selv en 25 prosents eierandel i «Thorshammer» og «Thor­star» og har vært disponent­selskap for den kommersiel­le driften, mens Wescol/Wallem har hatt det tekniske og maritime drifts­ansvaret. Thor Dahl skal dri­ve skipene i enda noen må­neder fremover.

M/T «Thorshammer» er på 86 983 dwt og ble bygget i 1982, mens «Thorstar» på samme tonnasje er et år el­dre. Begge er bygget ved det spanske verftet Astano Astil­leros y Telleres, El Ferrol. Begge har de siste årene vært registrert i NIS .