AKTIESELSKAPET " ØRNEN " 25 ÅRS FANGST I SYDISHAVET

Les mer fakta historie om "OCEANA"