1897 HAAPET
Foto via Narve Sørensen

Type:

Bottlenose-fanger,skonnert. Skrog av tre.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1883

Bnr (Sno).:

14

Bygger (yard):

Rødsverven (Framnæs mek.Verksted), Sfj

Eier (owner):

Christen Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

65 rt

Dimensjoner (size):

 

Fangst utstyr (equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil (sail).

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1883 Bygget som skonnert HAABET på Rødsverven (senere A/S Framnæs mek.Værksted), Sandefjord av Christen Christensen for regning av Svend Foyn som hadde tenkt å sette den inn i torskefisket på Newfoundland. Pris Kr. 40.000.
1889
Solgt til A/S Oceana (Chr.Christensen som disponent.
1897
Innkjøpt igjen av Chr.Christensen for å benyttes til fangst av bottlenose hval frem til 1899.
1902
Solgt til C.J.Evensen som overdro en 1/2-part til Thor Dahl
1923
Solgt til Færøyene for Nkr. 6.000. Den ble satt inn i torskefisket i farvannet rundt Island

 

 

History in English:

1883 Built as schooner HAABET at Rødsverven (senere Framnæs
mek.Verksted), Sandefjord by Christen Christensen for the account of Svend Foyn, Tonsberg. He had a plan of starting cod fishing on banks of Newfoundland. The price of the ship was Nkr.40.000.
1889
Sold to A/S Oceana (Chr.Christensen as manager).
1897
Purchased by Chr.Christensen for bottlenose whaling.
1902 Sold to C.J.Evensen  who transferred 50 % of the ship to Thor Dahl.
1923 Sold to Faroe Island for Nkr.6.000,00 for cod fishing in Icelandic waters.

Kilde: Boken "Aktieselskabet ØRNEN 1903-1953" av Hans I.S.Bogen.
Sist oppdatert: 29/10-2005 (RI)
(OL)