1903 ADMIRALEN


Les en historie i fra skipet
 

Type:

Hvalkokeri

IMO no:

 

Flagg:

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Bygger:

Sunderland

Bygg nr.:

 

Bygge år:

1869

Eier:

A/S Ørnen (Chr.Christensen), Sandefjord

Klasse:

DnV A.1

 

 

Tonnasje:

2.400 tdw, 1.517 brt, 905 nrt.

Dimensjoner:

 

Fangstutstyr:

Den hadde hakkekniv med elevator, samt fire kokekjeler som kunne produsere i alt 100-120 fat i døgnet, og en pressekjele som kunne klare 10 fat i døgnet. ADMIRALEN kunne ta hjem på egen kjøl 5.600 fat, derav 2.600 fat på jernbeholdere og tanker.
6 stk wincher (5 stk fornyet i 1904). Den hadde anordninger og redskap som gjorde det mulig å flense både på fordekk og akterdekk.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon:

 

Kjenningssignal:

 

 

 

Fremdrift:

1 stk dampmaskin, compound exp., 2 sylindret, 163 NHK

Fart/forbruk:

? knop/ca 14 tonn kull pr døgn under gange. Fra Sandefjord til Montevideo brukte ADMIRALEN gjerne normalt 35 døgn. Fra Montevideo til Port Stanley tok det ca.7 døgn.

Hjelpemaskineri:

 

Kjele(r):

2 stk storkjeler og 2 stk donkeykjeler (en storkjel var ny i 1904)

Hjelpeutstyr:

1 stk evaporator, kapasitet ca 20 tonn/pr døgn.

 

 

Bemanning:

63 pers. (i 1905)

 

 

Historikk:

1869 Bygget som DS ARIADNE i Sunderland for Ryde & Co.London.
1873 Solgt til Belgian Royal Mail Co., Ltd., London.
1875 Solgt til John Hall jr. & Co., London. Omdøpt GIBRALTAR.
1904 Innkjøpt av A/S Ørnen i oktober for £ 3.750. Ombygget til flytende kokeri ved A/S Framnæs mek.Værksted. Det får installert 8 åpene koker med tilbehør. Det ble fanget med dette skipet ved Spitsbergen i sesongen 1904/05.
1905 Grunnet hvalfredningen ble det stor konkurranse på feltene i nord. Man søker derfor andre felter. ADMIRALEN dro fra Sandefjord 21/10-05 på sin første tur til sydligere fangstfelt isammen med hvalbåtene HAUKEN og ØRNEN med Alex.Lange som bestyrer. Ankom for første gang Port Stanley 13/12-1905.
1906 ADMIRALEN forlater 23.august Sandefjord atter en gang, med kurs for sydligere farvann. Denne gang isammen med VESTERLIDE (en seilskute bygget i 1872, ombygget som kokeri og innkjøpt i 1904). Hvalbåtene HAUKEN og ØRNEN var lagt opp i Port Stanley
1909 Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap
1912 Solgt til Alaska Whaling Co (Lars Christensen). Dette selskapet ble avsluttet i 1914, og ADMIRALEN ble solgt.
1914 Solgt til Admiralen A/S (Johan Bryde), Sandefjord.
1918 Solgt til Admiralen A/S v/Knud Olsvik, Ålesund.
1926 Skipet er strøket fra registeret. Ukjent skjebne.

 

 

History in english:

1869 Built as DS ARIADNE in Sunderland for Ryde & Co.London.
1873 Sold to Belgian Royal Mail Co., Ltd., London.
1875 Sold to John Hall jr. & Co., London. Renamed GIBRALTAR.
1904 Purchased by A/S Ørnen in Oct for £ 3.750. Converted to floating factory by A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord. Equipped with 8 new open boilers with accessories. Whaling at Spitsbergen in the season 1904/05.
1905 Caused by the whale preservation in the north it was too many competitors in one place. New whaling fields must be explored. The ADMIRALEN left Sandefjord 21/10-05 on her first trip southerly latitude as factory, with her two catchers HAUKEN and ØRNEN and Alex.Lange as whaling manager. Arrived for first time Port Stanley 13/12-1905. After a season with bad weather and much ice, the ADMIRALEN arrived Sandefjord the 1st.of June.
1906 ADMIRALEN left Sandefjord 23.Aug. again heading for southerly latitude. This time supported by VESTERLIDE (a sail ship built in 1872, converted to factory. Purchased in 1904). The cathers HAUKEN and ØRNEN was laid up in Port Stanley.
1909 Sold to Bryde & Dahls Hvalfangerselskap
1912 Sold to Alaska Whaling Co. (Lars Christensen). This company was ended in 1914, and ADMIRALEN sold.
1914 Sold to Admiralen A/S (Johan Bryde), Sandefjord.
1918 Sold to Admiralen A/S v/Knud Olsvik, Ålesund.
1926 The ship deleted from the register. Destiny unknown.

Kilde: Thor-Glimt, jubileumsskriftet "Aktieselskabet ØRNEN 25 ÅRS FANGST I SYDISHAVET" og boken "DAMP-Dampskibets æra i Vestfold"
Sist oppdatert: 28/10-2005 (RI)
- OL