1903 TELEGRAF


 

Type:

Dampskip(tre)/kokeri

IMO no:

 

Flagg:

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Bygger:

Lindstels Verft, Risør, Norge

Bygg nr.:

 

Bygge år:

1900

Eier:

Som leier Aktieselskapet Ørnen, Sandefjord (Eier: P.A. Grøn, Sandefjord)

Klasse:

 

 

 

Tonnasje:

1.100 tdw, 737 brt

Dimensjoner:

 

Laste/losseutstyr:

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon:

 

Kjenningssignal:

 

 

 

Fremdrift:

1 stk dampmaskin

Fart/forbruk:

 

Hjelpemaskineri:

 

Total el.kraft:

 

Kjele(r):

 

Eksoskjel:

 

 

 

Bemanning:

pers,

 

 

Historikk:

1900 Bygget ved Lindstels Verft, Risør.
1903 Solgt til P.A.Grøn, Sandefjord og omdøpt til D/S TELEGRAF.
Samme år ble D/S TELEGRAF innleid av A/S Ørnen. Disponent Chr. Christensen ville prøve et dampskip som kokeri i Finnmark og ved Svalbard. Leien var 4.000 kroner pr. måned med et tillegg av 500 kroner hvis fangsten ble over 1500 fat hvalolje. Ved Framnæs mekaniske Værksted ble skipet innredet som et primitivt kokeri. For Christensen var dette et eksperiment. Fangstbestyrer for ekspedisjonen var Alex Lange. Den 14 mai 1903 kom D/S TELEGRAF fram til Hammerfest og fangsten kunne starte. Det var svært mye is i 1903, det skapte store problemer for fangsten. Den dårlige kokekapasiteten til D/S TELEGRAF var en annen årsak til det relativt svake resultatet. Ekspedisjonen fanget 57 hval, hvorav 45 blåhval, noe som ga 1960 fat. Av dette ble 1718 fat kokt ut under Svalbard. Erfaringen var at D/S TELEGRAF var for liten.Dette resulterte i at D/S ADMIRALEN ble benyttet som kokeri neste sesong.
1916 solgt til H. Wrangell & Co i Haugesund, A/S Dampskipsselskapet Corona.

 

 

History in english:

1900 Built by Lindstels Verft, Risør, Norway.
1903 Sold to P.A.Grøn, Sandefjord and renamed D/S TELEGRAF.
Same year the D/S TELEGRAF was chartered by A/S Ørnen. Manager Chr. Christensen would try a steam ship as factory in Finnmark and at Svalbard. The rent was Nkr 4.000 a month and a extra deal of Nkr 500 if the result exceeded 1500 bbls of whale oil. At the ship yard Framnæs mekaniske Værksted the ship was converted to a more or less primitive factory ship. For Mr.Christensen this was an experiment. As manager for the expedition was Alex Lange. The 14th.of May 1903 came D/S TELEGRAF to Hammerfest and the whaling could begin. It was much ice in the year of 1903, this had also consequences for the hunting. The low prodoction capacity of D/S TELEGRAF was another reason to the relatively low result. The expedition catching 57 whales where as 45 blue whale, giving a total of 1960 bbls. Out of this abt.1718 bbls produced at Svalbard. The conclusion was that the D/S TELEGRAF production capacity was too small, and D/S ADMIRALEN was used next season.
1916 solgt til H. Wrangell & Co i Haugesund, A/S Dampskipsselskapet Corona

Kilde: Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold", En leseverdig bok for densom liker å lese om gamle fartøyer!)m.fl
Sist oppdatert: 14/11-2005

 

Utdrag fra "AKTIESELSKAPET "ØRNEN" 25 ÅRS FANGST I SYDISHAVET" i 1930:

            Til «Ørnen»s forsøk blev tredamperen «Telegraf» (ca. 1100 tonn dw.) befraktet, men man var nok helt fra begynnelsen klar over at dette skib var for lite og ikke særlig skikket. - Der blev anbragt 2 åpne koker ined hakkekniv ombord og man innrettet sig på å flense hvalen langs siden, hive spekket ombord med skibets lastebommer og så foreta utkokningen i det vesentlige på samme måte som på landstasjonene.
            Fangstbestyrer på denne første tur var ALEX LANGE. Han fikk mange vanskeligheter å kjempe med. Der måtte nok innhøstes adskillig bitter erfaring før man kunde si at det flytende kokeri var praktisk anvendelig og at man hadde lært å bruke det.
            Ved Bjørnøia fant man ingen havn som bød tilstrekkelig smult vann. Forsøkene på flensing og kokning lyktes kun delvis og tilslutt måtte man vende tilbake til Ingø i Finnmark med 7 blåhval på slep - der blåste op en orkan - og med bare 3 hval i behold nådde man Ingø den 12.juni «Jeg har aldrig i mit liv havt det saa uhyggeligt og utriveligt samt saa fuldt op af modgang som her ombord i «Telegraf», skriver Lange. - Han sender et fortvilet telegram til sin reder og får tilbake det karakteristiske svar:
            «På'n igjen - Christensen.»
            «Telegraf» går atter nordover og finner omsider havn ved Spitsbergen, hvor fangsten efterhvert går nokså bra. I alt blev der utvunnet 1960 fat.