00219090220001 ØRN, bilde via ”Thor-Glimt”. Bildet er tatt i Deception Bay på Syd-Shetland i 1910

1909 DS/Flk ØRN (002190902)

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, whaling factory

Off.no:

87.038

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1882/09

Bnr (Sno).:

433

Bygger (yard):

C.Mitchell, Low Walker, Newcastle

Eier (owner):

Aktieselskapet Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord

Disponent (manager):

Chr. Christensen, Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.700 tdw. 3.200 brt

Dimensjoner (size):

L: 336,6' – B: 41,2' – D: 26,5'

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

6 x åpne koker
8 x presskoker,
2 x omkoker, samt dr. Ottos patent for kjøttkoking og guanofabrikk.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 23,5"-39"-64", slag/stroke: 42", 300 NHK. Bygget i Stockton i 1891.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (ildrør (”skotte-kjeler”)/fire tube boilers), bygget i Stockton i 1891

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

pers,

 

 

Historikk:

1882 Bygget som lasteskipet FLORIDA ved C. Mitchell & Co, Low Walker, Newcastle for Nelson Donkin & Co., London. Den gang utstyrt med en 2-sylindret compound exp., stempel dampmaskin med syl.diam (HT/LT): 42"-54" og en slaglengde på 74" (350 NHK). Bygget ved NE Marine Eng. Co. Ltd., Sunderland. Sjøsatt 30/09-1882. ferdigstilt i sammen måned
1891 Ny dampmaskin og to "skotte"-kjeler fabrikert i Stockton montert
1909 Skipet var kondemnert, men ble solgt til Aktieselskapet Ørnen i mai for £ 6.000. Fartøyet ble bragt til Framnæs mek. Værksted for ombygging til hvalkokeri. Omdøpt ØRN.
Under ombygging ble det gjort om til faste tanker i lasterommene. I tillegg utstyrt med 6 åpne koker, 8 trykk-koker, 2 omkoker og dr. Ottos patent for kjøttkoking, samt guanofabrikk. Noe som senere viste seg å være totalt uskikket til formålet.
Som bestyrer var ansatt skipsfører Julius Paulsen. Om høsten gikk man til isen med sine to hvalbåter, HAUKEN og GRIB. Av hvalbåter hadde man 2 ½(!). Saken var at A/S Ørnens ØRN og A/S Nors BOMBAY delte en hvalbåt som man hadde leiet inn fra det færøybaserte selskapet Emma. Båten het FUNDING og skulle levere annenhver hval til henholdsvis ØRN og BOMBAY.
Historien sier at maskinisten på ØRN hadde lagt merke til at ØRN fikk alle de største hvalen, og BOMBAY fikk de minste--. Han spurte så skytteren på FUNDING, en fra Nøtterøy, hvorfor han fordelte hvalene slik? ”Jo”, svarte skytteren, ”Øhre (bestyreren på BOMBAY)har sittet i ligningskommisjonen for Nøtterøy i flere år, og han har satt meg i så stor en skatt.”
Sesongen 1909/10 ble fangstresultatet 12.500 fat.
1910 Sesongen 1910/11 ble resultatet 17.000 fat.
1911 Sesongen 1911/12 ble to nye hvalbåter satt inn, to nybygg, mye større og kraftigere ved navnet HAUKEN II og GRIB II. Den sesongen endte opp med 20.000 fat.
1912 Sesongen 1912/13 ble det litt dårligere, bare 19.500 fat. I Norsk Hvalfangsttidende kunne leses: ”Intet annet kokeri har i disse årene hatt en så stor og jevn fangst
1913 I juli, byttet med et annet kokeri ved navn FALKLAND, eiet av A/S Rethval & Thule (H. Fredriksen, Oslo). ØRN omdøpt FALKLAND, og FALKLAND fikk navnet ØRN II. A/S Ørnen måtte betale et mellomlegg på kr. 160.000. Julius Paulsen gikk over til ØRN II som hvalfangst bestyrer.
Grunnstøtte nær Kapp Santa Maria, på utsiden av Montevideo 12/11-1913 på reise fra Norge til Syd-Shetlands øyene i Antarktis for å drive hvalfangst. Fartøyet gikk tapt
.

 

 

History in English:

1882 Built as cargo ship FLORIDA by C. Mitchell & Co, Low Walker, Newcastle for Nelson Donkin & Co., London. At that time propelled by a 2-cylinder, compound expansion, steam reciprocating engine. Cyl.diam.: (HP/LP): 42"-54" and stroke 74" (350 NHP). Built by NE Marine Eng. Co. Ltd., Sunderland. Launched on 30/09-1882. completed the same month.
1891 New steam engine for propulsion and two ”scotch-boilers” (fire tube boilers) made in Stockton, fitted.
1909 The ship was already condemnated, but was sold to  Aktieselskapet Ørnen in May for £ 6.000. The vessel was brought to
Framnæs mek. Værksted, Sandefjord, Norway for conversion to a floating whaling factory. Renamed ØRN.
During conversion, the cargo holds was contructed as fixed tanks for carrying whale oil in bulk. Additionally equipped with cookery equipment as 6 open, 8 pressurized and 2 for recooking, and a dr. Ottos patented equipment for meat cooking and guano factory. Later told to be a system not suitable for the purpose.
As manager captain Julius Paulsen was hired. The same autumn the factory went to the Antarctic in company with her two catchers,
HAUKEN og GRIB.
The expedition had two and a half catcher! The reason was that the company A/S Ørnens factory ØRN and A/S Nors factory
BOMBAY, hired a catcher from the Faroe based company Emma. The catchers name was FUNDING, and should deliver every second whale to Fl.F ØRN and BOMBAY.
The history says that an engineer on the factory ØRN had observed that ØRN had all the big sized whales, and BOMBAY had the smallest--. He asked the shooter on FUNDING, a man from Nøtterøy, the reason? ”Well”, replied the shooter, ”Mr. Øhre (the manager of BOMBAY) sat in the tax commission for his home place for many of years, and he gave him a very high taxation.”(!).
The season of 1909/10 the result was 12.500 bbls.
1910 The season of 1910/11 the result was 17.000 bbls.
1911 The season of 1911/12 two new catchers was supplied.
Two new buildings, more powerful and bigger. Their names was HAUKEN II and GRIB II. This season ended up with 20.000 bbls.
1912 The seaon of 1912/13 went a little less, only 19.500 bbls. In the paper Norsk Hvalfangsttidende was written: ”No other factory had such a good results and steady income
1913 In July, changed against another factory by the name of FALKLAND, owned by A/S Rethval & Thule (H. Fredriksen, Oslo). ØRN renamed FALKLAND, and FALKLAND named ØRN II. A/S Ørnen had to pay NOK 160.000 for that deal. Mr. Julius Paulsen continued as whaling manager on the ØRN II.
Grounded near Cape Santa Maria, outside Montevideo on 12/11-1913 on route from Norway to the South Shetland Islands for whaling. Total Loss.

 

 

Kilde: Narve Sørensen, bladet ”Thor-Glimt”, Lloyds Register 1900
Sist oppdatert: 04/09-2009 (RI/OL)

 

Hvalfangstbestyrer Julius Paulsen.

Ansatt som bestyrer på Flk ØRN frasesongen 1909/10.
Julius Paulsen var ansatt på kontoret til Christensen på Kamfjord. Om våren da 1908, da ADMIRALEN kom hjem til Sandefjord etter endt sesong, gikk Paulsen om bord som vaktmann.
Christensen kom en tur om bord, og henvendte seg til Paulsen og skal ha sagt: ”Kan De komme opp på kontoret på Kamfjord på fredag, Paulsen?”.
Paulsen kom til avtalt tid på fredag, og skal ha tenkt at ”jeg kan jo like godt få sparken på kontoret på Kamfjord som om bord---”. Men det Christensen ville var noe helt annet. Han spurte: ”Kan De få med Dem noen Lia-gutter (gutter fra Grønli), og gå om bord i den holken (ADMIRALEN) og slå den full av fett? Men det sier jeg, at dette gjør jeg på eget ansvar, så får de ikke holken full av fett, kan De pakke sammen ute i fjorden her, - og det samme kan jeg”.
Han dro ut med ADMIRALEN som bestyrer i sesongen 1908/09. Neste året tok han over som bestyrer på Flk ØRN.
Kilde: Boken ”Aktieselskabet Ørnen 1903-1953” ved Hans S. I. Bogen

 

Ombord i Flk ØRN, fra venstre:
Maskinist Hans Didriksen, skytter Henriksen fra Nøtterøy, skytter Carl Hansen fra Breili i Sandar,
skytter Samuelsen fra Nøtterøy, hvalfangstbestyrer Julius Paulsen
(fra boken ”Aktieselskab Ørnen 1903-1953)

ØRN i sommer opplag i Huvik.

Flk ØRN med hvalbåt i isen.
(fra boken ”Aktieselskab Ørnen 1903-1953)