1909 HECLA
Foto via Narve Sørensen
00219090120001
 

Type:

Bark, flytende kokeri

IMO no:

 

Flagg/flag:

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Bygger/yard:

A.McDougall, Maitland NS, Canada

Bygg nr.:

 

Bygge år/year:

1875

Eier/owner:

A/S Thor Dahl, Sandefjord

Klasse/Class.:

 

 

 

Tonnasje/Tonnage:

860 brt, 792 nrt.

Dimensjoner:

L: 174,6', B: 35,5', D: 19,6'

 

 

Fremdrift/propulsion:

Sail

Fart/forbruk/speed/cons.:

 

Hjelpemaskineri/aux.:

 

Total el.kraft/el.power:

 

Kjele(r)/boiler:

 

 

 

Bemanning/manning:

pers,

 

 

Historikk:

1875 Bygget som bark HECLA ved A.McDougall, Maitland NS, Canada for ukjent canadisk eier.
1886 Eiere var A.McDougall, Maitland NS, Canada.
1889 Solgt til A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord. Samme navn.
1905 Solgt til A/S Skjold (Albert Grøn), Sandefjord
1909 Innkjøpt av Thor Dahl til bruk i hvalfangst
1911 I august og september går bestyrer J.Jørgensen iland på Spitsbergen på order fra Thor Dahl om å annektere de områdene på Spitsbergen som hvalfangerselskabet Alfa & Beta hadde benyttet under fangst ved Svalbard i tiden 1909 og 1910 (Green Harbour i Hecla havn) og Østsiden i Safe Harbour)
1912 Thor Dahl sender brev til Utenriksdepartementet og gjør krav på disse områdene. Da Svalbard ble innlemmet i Norge i 1925 ble dette avslått.
1915 HECLA selges til O.Karlsen i oktober, Gressvik v/Fredrikstad.
1916 Solgt til A/S Lægtertrafik (Finn C.Knudsen), Porsgrund i februar for ned rigging til lekter.
1918 Stanset av av tysk ubåt UC 59 og satt i brann 103 nm ØNØ av Coquet Island. HECLA var under slep av D/S LOEKO på reise fra Hartlepool til Kristiania med kull. D/S LOEKO var en tidligere fransk tråler hjemmehørende i Kopervik, og innleiet av Rudolf Ugelstad og Kristoffer Olsen m.fl.(den spede begynnelse på rederiet Olsen & Ugelstad, Oslo). 

 

 

History in English:

1875 Built as bark HECLA by A.McDougall, Maitland NS, Canada for an uknown canadian owner.
1886 As owners A.McDougall, Maitland NS, Canada.
1889 Sold to A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord. Same name.
1905 Sold to A/S Skjold (Albert Grøn), Sandefjord
1909 Purchased by Thor Dahl for use in whaling.
1911 In the month of August and September the leader of the HECLA-expedition (Alfa & Beta (Thor Dahl)) Mr. J.Jørgensen get an order from Thor Dahl annex the area on the Spitzbergen the Alfa & Beta had taken in to use during whaling in Svalbard region during the years of 1909 and 1910 (Green Harbour in Hecla harbour and Østsiden in Safe Harbour)
1912 Thor Dahl sent a letter to the the Norwegian Foreign Ministery and claim those area. When Svalbard became norwegian territory in 1925 the claim was rejected.
1915 HECLA sold to O.Karlsen, Gressvik v/Fredrikstad in October.
1916 Sold to A/S Lægtertrafik (Finn C.Knudsen), Porsgrund in February for conversion to barge.
1918 Stopped by the german submarine UC 59 and put on fire 103 nm ENE of Coquet Island. The barge was under tow by D/S LOEKO on route from Hartlepool to Kristiania (Oslo) with coal. D/S LOEKO was a former french trawler with Kopervik as home port. D/S LOEKO was chartered by Rudolf Ugelstad og Kristoffer Olsen (the early beginning av the company Olsen & Ugelstad, Oslo). 

Kilde: Narve Sørensen, "Olsen & Ugelstad 1915-1965", boken "Firma Thor Dahl 1887-1937", http://www.skipet.no/1918.pdf  
Sist oppdatert: 16/09-2006 (RI/OL)