00219100720002 DS/Flk THOR I. I sommeropplag ved Huvik. Bilde via "Thor-Glimt"

1910 DS/Flk THOR I (002191007)
gggggggggg       Historie    

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, whaling factory

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1890/05

Bnr (Sno).:

226

Bygger (yard):

Harland & Wollf, Ltd, Belfast

Eier (owner):

Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (Ingvald Bryde ¼ og Thor Dahl ¾), Sandefjord

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.400 tdw, 4.267 brt, 2.649 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 408' - Lbp: 400,8' - B: 45,2' - D: 28,2' - Dypg.: 24'4"

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

Faste ståltanker, kapasitet ca. 30.000 fat (1910)

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCTF

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 27"-44,5"-73", slag/stroke: 54”. 426 NHK. Bygget av Harland & Wollf, Ltd, Belfast

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 x dampkjeler (ildrør/fire tube boilers) dim.: 11,7'x17', kullfyrt m/4 fyrganger i hver. Arbeidstrykk: 180 psi. Bygget av Harland & Wollf, Ltd, Belfast
1 x hjelpekjel (donkey boiler), arbeidstrykk: 25 PSI (innsatt i 1928)

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som lastebåt IMAUM ved Harland & Wollf, Ltd, Belfast for Imaum S.S.Co Ltd (Bates), Liverpool. Sjøsatt 25/03-1890, ferdigstilt 31/05-1890.
1910 Innkjøpt av Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (Ingvald Bryde ¼ og Thor Dahl ¾) i sept.1910. Ombygget ved Framnæs mek.Verksted i 1910. Assuranse summen var NOK.400.000 etter ombygging.
Den 9.september 1910 skriver Thor Dahl til hvalskytter Fr.Christiansen:
"Jeg har kjøpt Baad 6400 Tons. Gaar Du med til Syd Georgia primo
Oktober. Telegrafer
"
Fartøyet var det første som bar THOR I navnet og som var i bruk sydpå til og med sesongen 1930-31. Navnet skyldes ikke bare en oppkallelse etter rederen. Sammenhengen er at da Thor Dahl ennu var ung handelsbetjent hos P.C.Pedersen kom han i snakk med den gamle skipper og reder Erik Nilsen-Moe. "Får du en skute noen gang" sa Nilsen-Moe til Thor Dahl, "så skal du kalle den for "Thor", for jeg har part i en båt med det navnet, og den har jeg tjent mye på". Det skulle bli et lykke navn! THOR I kom hjem fra sesongen 1910-11 med hele 19.000 fat.
I sesongene 1910 til 1917 fanget med Godthul på Syd-Georgia som base
1911 Dette satte dem i stand til å kontrahere den tredje hvalbåten. Den fikk navnet INGEBORG I, bygget ved Aker mek.Verksted i 1911 som bygg nr.325. THOR I fikk også bygget inn jerntanker for oppbevaring av opptil 30.000 fat. Prisen var ca.Kr.150.000.
1914 Bryde & Dahl Hvalfangerselskap ble 100% eiet av Thor Dahl da Ingvald Bryde solgte sin siste part til Thor Dahl.
1922 Igjen satt i fangst med Godthul på Syd-Georgia som base i sesongene 1922 til 1929.
1923 En ny ombygging ved Framnæs mek.Værksted.
1928 Hjelpekjel installert (25 PSI).
1931 Tatt ut av aktiv fangst.
1937 Solgt til Eckhart & Co., Hamburg for opphugging, hugget i Hamburg 18/09-1937.

 

 

History in English:

1890 Built as IMAUM by Harland & Wollf, Ltd, Belfast for Imaum S.S.Co Ltd (Bates), Liverpool. Launched on 25/03-1890, completed on 31/05-1890.
1910 Purchased by Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (Ingvald Bryde ¼ og Thor Dahl ¾) in Sept.1910. Converted to floating factory by Framnæs mek.Verksted. Insurance covered NOK.400.000.
The 9th of Sept. 1910 wrote Thor Dahl to whale shooter Fr.Christiansen:
"I just bought a boat 6400 Tons. Do you follow to South Georgia primo October. Please Call"
The vessel was the first carrying the name  THOR I and was used in the south until the season 1930-31. The name was not solely caused by a renaming of the owner. The name was also connected to a situation during the time Thor Dahl still was a young man and working as salesman with P.C.Pedersen. He came in contact with an old captain and shipowner by the name of Erik Nilsen-Moe. "If you ever get a ship of your own" said Nilsen-Moe to Thor Dahl, "then you call it THOR, because I have a part in a ship by that name, and that's been a very good business!". And it came out as a lucky name! THOR I came back home from the season 1910-11 with a load of 19.000 bbls whale oil.
From the season of 1910 to 1917 whaling using Godthul, South-Georgia as base.
1911 This made them able to make contract for a third catcher. She had the name of INGEBORG I, built at Aker mek.Verksted in 1911. Delivered in June as ship no.325. THOR I also had an upgrading as a tank section ov iron tanks was installed with a capasity of abt.30.000 bbls for storing of whale oil. The price was Nkr.150.000.
1914 Ingvald Bryde sold his last part of the company Bryde & Dahl Hvalfangerselskap to Thor Dahl and he went as a 100% owner of the company.
1922 Again back in Godthul, South-Georgia, used as base in the time between 1922 to 1929.
1923 New upgrading at Framnæs mek.Værksted.
1928 Donkey boiler installed.
1931 Taken out of service as factory.
1937 Sold to Eckhart & Co., Hamburg for breaking. Broken up in Hamburg on 18/09-1937.

 

 

Kilde: DnV reg.-1934, Boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans Bogen, "Thor-Glimt", boken "PESCA" av Ian B.Hart, Miramar Shipindex, NZ
Sist oppdatert: 16/06-2009 (RI/OL)

 

00219100720004 DS/Flk THOR I i Cape Town

00219100755001 Thor I på Vindal-bukten før avgang høsten 1922. På bildet sees konsul Lars Christensen midt på broen. Blandt mannskapet sees flere kjente ansikter, bl.a. Gullik Moland, Thoralf Halle, Harald Ulleberg, Even Andreassen og Harald Skjelbred.
Bilde via "Thor-Glimt"

00219100720003 Thor I. I fangst. Bilde via Narve Sørensen

00219100720001 Thor I (1). Flutende kokeri THOR I på Vindalsbukten utenfor Gonviken trankokeri. Bilde fra boken "FIRMA THOR DAHL 1887-1937"