00219110920001 DS/Hvb INGEBORG I som hvalfanger ved Steinshamn med fiskerimerket M-25-SØ etter 1936. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

 

1911 DS/Hvb INGEBORG I (002191109)

Type:

Dampskip, hvalbåt/steam ship, whale catcher

Off.no:
Salvesen no.

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1911/10

Bnr (Sno).:

325

Bygger (yard):

Aker mek.Verksted, Kristiania

Eier (owner):

Bryde & Dahl Hvalfangerselskap (Thor Dahl og Ingvald Bryde), Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

160 brt

Dimensjoner (size):

L.: 104,1’ – B.: 20.3’ – D.: 11.8’

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Direction Finder

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGVQ /LCZJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x damp stempelmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 12”–20”–33”, slag/stroke: 24”, 400 IHK (84 NHK). Bygget av Akers mek, Verksted.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (smoke tube), dim.: 11,5'x11,0', kullfyrt m/2 fyrganger, heteflate (HF): 1.535 ft/200 PSI, Bygget av  Akers mek.Verksted, Kristiania

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1911 Bygget som hvalbåt INGEBORG I ved Aker Mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for Bryde & Dahl Hvalfangerselskap.
THOR I kom hjem fra sesongen 1910/11 med hele 19.000 fat. Dette satte rederne i Bryde & Dahl Hvalfangerselskap i stand til å kontrahere den tredje hvalbåten. Nemlig INGEBORG I. Sjøsatt 20/10-1911.
I antarktisk fangst fra sesongen 1911/12 med kokeriet THOR I.
1927 Overført/solgt til Norwegian Bay Whaling Co., (A/S Thor Dahl, Sandefjord disp.), for fangst fra landstasjonen Norwegian Bay, (nær Point Cloates og Perth) i Western Australia. Navn uendret.
1929 Tilbakeført
Bryde & Dahl Hvalfangerselskap.
1931 Solgt til Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn for hvalfangst på Vestlandet fra landstasjon på Steinshamn. Registrert i Molde, navn uendret.
1939 Konfiskert av den tyske okkupasjonsmakten og var under tysk kommando under hele 2. verdenskrig. Uviss identitet og bruk.
1945 Tilbakeført rettsmessige eiere.
1946 Reservehvalbåt i sesongene 1946 og 1947, og i bruk som ordinær hvalbåt i 1948 sesongen.
1949 Ut av aktiv hvalfangst etter grunnstøting.
1953 Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn bygger om til fiskebåt. Dampmaskineriet erstattet med en dieselmotor av type Wichmann, 2-takt/enkeltv., 3-sylindret, syl.dim.: 280x420mm, 240 BHK v/330 o.min. bygget ved Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Forandrer navnet til BERGSUND.
1973 Som eier registrert Trygve Gjerde P/R, Mosterhamn, Haugesund.
1974 Solgt til Øivind Tollevik P/R, Espevær. Omdøpt TOLLEID.
1977 Solgt til P/R Herman Færøyvik, Buskøy, Bergen. Omdøpt SULEVÆR.
1979 Omdøpt SULEVÆR SENIOR, samme eiere.
1981 Solgt til Knut Strandheim, Urangsvåg, Bergen.
Gjendøpt BERGSUND
1987 Solgt til interesser i Nederland.
2008 Fremdeles i Lloyd’s Register, Som eier står Magne Risa, Sandnes.

 

 

History in English:

1911 Built as whale catcher INGEBORG I by Aker Mek. Verksted,, Kristiania (Oslo) for Bryde & Dahl Hvalfangerselskap.
When the whaling factory THOR I arrived Sandefjord after the season of 1910/11, with a total load of abt.19.000 barrels, the company Bryde & Dahl Hvalfangerselskap was able to make a contract of the third catcher. Namely INGEBORG I.
Launched 20/10-1911.
Started whaling from the season of 1911/12 for the factory THOR I.
1927 Transferred/sold to the Norwegian Bay Whaling Co., (A/S Thor Dahl, Sandefjord managers), for whaling from shore station in the Norwegian Bay, (near Point Cloates and Perth) in Western Australia. Name unchanged.
1929 Returned to
Bryde & Dahl Hvalfangerselskap, Sandefjord.
1931 Sold to Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn for whaling on the norwegian west coast, the shore station at Steinshamn. Registered in Molde, name unchanged.
1939 Seizured by the Germans and under German command during the whole WWII. Identity and use not known.
1945 Returned to her owners.
1946 Function as a spare catcher in the season of 1946 and 1947.
1948 In ordinary use as catcher in this season.
1949 Excluded from whaling activity after touching ground.
1950 Possibly used/converted to coaster by the owner.
1953 The owners, Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn, converting the ship to fishing vessel. Steam engine and boiler replaced by a diesel engine of Wichmann type, 2-stroke/single acting, 3-cylinders, cyl.dim.: 280x420mm, 240 BHP at/330 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Name changed to BERGSUND.
1973 As owner registered Trygve Gjerde P/R, Mosterhamn, Haugesund.
1974 Sold to Øivind Tollevik P/R, Espevær. Renamed TOLLEID.
1977 Sold to P/R Herman Færøyvik, Buskøy, Bergen. Renamed SULEVÆR.
1979 Renamed SULEVÆR SENIOR, same owners.
1981 Sold to Knut Strandheim, Urangsvåg, Bergen.
Renamed BERGSUND
1987
Sold to interesser i Nederland.
2008 Still in the Lloyd’s Register. As owner: Magne Risa, Sandnes.

 

 

Kilde: LR 1951/52, DnV reg.1935, 1973, 1977. boken "FIRMA THOR DAHL 1887-1937" av Hans Bogen
Sist oppdatert: 29/05-2007 (RI/UWG/OL)

 00219110920002 INGEBORG I ved Steinshamn. Thor Dahl merket er fremdeles synlig i skorsteinen. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

 

Utdrag fra boken "FIRMA THOR DAHL 1887-1937", et jubileumsskrift ført i pennen av Hans Bogen:

"Selskapets stilling var nu slik at de kunde gå til nykontrahering av en tredje hvalbåt. Den blev bestilt ved Akers Mek. Verksted og fikk navnet INGEBORG. Og den 9. oktober 1911 kan Dahl skrive til Hedrum Sparebank: «Da vi til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap har kjøpt en ny Hvalbaad til kr. 110 000 og dessforuden har kostet Jerntanker i vort flydende Kogeri S/S THOR I for Fangst af op til 30 000 Fad, der koster ca. 150 000, antager jeg at vi kommer til at diskontere noget en Tid udover, og tør jeg forespørge, om Selskabet hos Dem kan faa diskonteret Kr. 50 000 trasseret af Undertegnede og endosseret af Herr Ingvald Bryde.
            Ligesaa kommer jeg antagelig selv til at tiltrænge at diskontere Kr. 50 000 i Vinterens Løb, og vil være forbunden for at erfare, om ogsaa dette kan overtages av Dem.»

                       
Og denne gang blev andragendet innvilget.
            I styreprotokollen for «Bryde & Dahls Hvalfangerselskap» finner vi da den 1. oktober 1910:
            «Bryde & Dahls Hvalfangerselskab er et ansvarlig Rederiselskab som eies af Herr Ingvald Bryde for 1/4 Part hvorpaa indbetalt 100 000 og Thor Dahl for 3/4 Parter hvorpaa indbetalt 300 000, Tilsammen 400 000 Kroner.
            Selskabets Eiendeler er Hvalbaadene SNORRE og EDDA, der er assureret hver for Kr. 85 000 og det flydende Kogeri S/S THOR I, assureret for 400 000, samt Ret for 21 Aar til at fiske paa South-Georgia med to Hvalbaade mod en aarlig Leie af £ 250 og med tre Hvalbaade mod en aarlig Leie af £ 350. Som Fangstbestyrer er ansat Herr Ingvald Bryde for et Tidsrum af 5 - fem - Aar med en aarlig Gage af Kr. 3000 og en Part af Kr. 2 pr. udkogt Fad Olie.
            Som Disponent fungerer Herr Thor Dahl med en aarlig Gage af Kr. 1000 og 4 Pct. af Nettofortjenesten. Han indehaver Selskabets Procura.

            Sandefjord, 1. Oktober 1910


            Thor Dahl


            Ingvald Bryde

            (sign.)

            (sign.)

 

Ifølge Kontrakt med Akers Mek. Verk., Christiania, har vi kontraheret Hvalbaaden INGEBORG for en Kjøbesum af Kr. 113 500. Levering Juni 1911.»