THORSHAMMER som vi kjente ”damen”

 

 

Litt av fangstdagboken i fra 1940, klikk på bildet !

1928 DS/flk THORSHAMMER (1)

Type:

Dampskip, hvalkokeri, tankbåt/steam ship, whaling factory, oil tanker

IMO no:

1136702

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1914/09

Bygg nr.:

459

Bygger (yard):

Wm. Doxford & Sons Ltd., Pallion, Sunderland, UK.

Eier (owner):

A/S Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (AS Thor Dahl), Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.050 tdw, 12.215 brt, 7.414 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 535’ - Lbp: 526' - B: 66,5' - D: 41'6" - dypg.: 30'10 ¼"

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCTJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), quadruple exp., 4-sylindret, syl.diam.: 28,5"-41"-58"-84", slag/stroke: 54", 1.006 NHK. Bygget av Wm. Doxford & Sons Ltd., Pallion, Sunderland, UK.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

4 x dampkjeler, oljefyrte m/4 fyrganger hver, dim.: 16,3'x12,2', heteflate (HF): 11.372 sq. ft, damptrykk: 220 PSI.
1 x dampkjel (aux. boiler), oljefyrt, diam.: 14'x11,8' (innsatt i 1950), 220 PSI
1 x dampkjel (aux. boiler), oljefyrt, dim.: 15,5'x12,5’ (innsatt i 1950), 220 PSI

 

 

Bemanning:

Desember 1942, Mai 1943, Juli 1944, Januar 1945, Februar 1945, Mars 1945, April 1945, Mai 1945, Juni 1945

 

 

Historikk:

1914 Bygget som oljetankeren SAN NAZARIO ved Wm. Doxford & Sons Ltd., Pallion, Sunderland, UK for Eagle Oil Transport Co. Ltd., London, UK. Sjøsatt 09/06, ferdigstilt i september. 12.215 brt.
1928 Solgt til A/S Bryde & Dahls Hvalfangerselsk 23/07
og overtatt i Newcastle-upon-Tyne, UK 27/07. Ankomst Framnæs mek. Værksted 29/7-1928 for ombygging til kokeri
1931 Ombygging ved Wilton-Fijenoord, Rotterdam fra 18/10-1931 til 3/5-1932 (oppleggsåret). Opphalingsslipp, dobbelt skorstein m.m. ble bygget, og det var en moderne Thorshammer som gikk til feltet høsten 1932.
1948 Den gamle broen ble revet og nytt midtskip og bro bygget ved Harland & Wolff i Belfast.
1949
Lugarene akter ble ombygget og modernisert om sommeren ved verksted i Liverpool
1962 Solgt til SPA Cantieri, Navali, La Spezia Italia 6/9-1962 for opphugging.
THORSHAMMER var i virksomhet for A/S Thor Dahl helt fra 1928 til 1967, altså 40 års tjeneste. Dette er et lengere tidsrom enn noen annet flytende kokeri. Det produserte 3.088.000 fat hvalolje til en samlet verdi på omtrent 600.000.000 kroner (kilde: SANDEFJORD - byen vår)

 

 

Hvalbåter i sesongen 1948/49:

THORDØNN, THORBRANN, THORARINN, OTTERN, HAUK, THORIS, THORFJELL, SEKSERN

 

 

History in english:

1914 Built as oil tanker SAN NAZARIO by Wm. Doxford & Sons Ltd., Pallion, Sunderland, UK for Eagle Oil Transport Co. Ltd., London, UK. Launched 09/06, completed in September. 12.215 brt.
1928 Sold to A/S Bryde & Dahls Hvalfangerselskap 23/07
, taken over in Newcastle-upon-Tyne, UK 27/07. Arrived Framnæs mek. Værksted 29/7-1928 for conversion to whaling factory.
1931 Reconstruction by Wilton-Fijenoord, Rotterdam from 18/10-1931 to 3/5-1932 (the year of lay-up). Opphalingsslipp, dobbel funnel and more was built, and it was the modern Thorshammer that returned to the whalefields in autumn 1932.
1948 The old bridge was removed and a new midship and bridge was built at Harland & Wolff in Belfast.
1949 Cabins aft was rebuilt and modernised during the summertime at a shipyard in Liverpool
1962 Sold to SPA Cantieri, Navali, La Spezia Italia 6/9-1962 for scrapping.
THORSHAMMER was in action for A/S Thor Dahl from 1928 to 1967, all together 40 years in service. This is the longest time ever for any factory. Total production ended up to about 3.088.000 bbls whale oil to a total amount of abt. 600.000.000 NOK (source: the book SANDEFJORD - byen vår)

 

 

Cathers during the season of 1948/49:

THORDØNN, THORBRANN, THORARINN, OTTERN, HAUK, THORIS, THORFJELL, SEKSERN

 

 

Kilde:"Thor-Glimt", Lloyds, DnV, Starke.
Sist oppdatert: 18/11-2014 (OL/RI)

 

Fra THOR-GLIMT Nr.10 – November 1961

 

THORSHAMMER - NOEN GLIMT FRA SKIPETS HISTORIE

Ført i pennen av Reidar Brusell

 

         Den 14. oktober la fl.k. THORSHAMMER ut fra Thorøya og satte kursen ut fjorden. Første anløpssted St. Vincent. Deretter Montevideo og så ned til fangstfeltet i Antarktis hvor Hammer'n skal delta i den kommende sesong. I det følgende skal vi se litt på THORSHAMMERs historie. Den er lang og innhaldsrik den historien. Vi får bare med endel glimt.
         Kjært barn har mange navn, sies det. Og med rette her. THORSHAMMER - som i parentes bemerket engang het San Nazario - er blitt kalt «Sydhavets dronning». Men i daglig tale er det nå mest «Hammer'n», eller «Hammærn», for å skrive riktig sandefjordsk.

  THORSHAMMER. Planformann Thoralf Halle

 

         Kjært barn, ja. Da THORSHØVDI var ny i 1948 og fikk fordelt noen av de gamle Thorshammer-karene, var det ikke måte på hvor mye bedre og anderledes mange ting var på Hammer'n - På Hammer'n hadde vi det sånn og sånn, og der gjorde vi det slik og slik, var det stadige omkved inntil karene hadde vennet seg til de nye tingenes tilstand Thoralf Halle har vært en trofast tjener på THORSHAMMER, han har stått ombord der så lenge THORSHAMMER har vært kokeri, fra 1928 til dags dato (1961). Bortsett fra 1 sesong under krigen og sesongen 1945/46 da han var syk, har han 30 - tredve - sesonger på Hammer'n. En flott prestasjon som det vel neppe finnes maken til på hvalfangst i dag.
         - Det ble liksom aldri noe av å skifte kokeri, sier Halle på sin stillferdige måte, - selv om det nok har vært anledning til det flere ganger. De nye kokeriene etter krigen var jo fristende med større forhold, modernisert utstyr og mere komfort, sier han, - men det er blitt slik at jeg har reist med HAMMER’n allikevel når høsten kom. – - -.

         Man kan ikke nevne THORSHAMMER 's navn, uten at man tenker på Hjalmar Braavold, skutas kaptein fra 1928 og 15 sesonger ombord, hvorav 12 sesonger som.

 

 


 THORSHAMMER Fra 1930, staute karer: Kaptein Hjalmar Braavold, maskinsjef Ludvig Hansen og styrmann Hans Gulliksen

 

 

kaptein/bestyrer. Han var den suverene leder ombord i mange år, og hadde mange gode år bak seg da han sluttet i 1947. En annen kjent og markant skikkelse fra Hammer'n er maskinmester Ludvig Hansen, han har også vært ombord fra begynnelsen i 1928 og sto ombord helt til 1945 da han la opp sjøen og den pelagiske hvalfangst. Nu er han, som vel de fleste av våre lesere vet, i vår tekniske avdeling og på Kamfjordverven, hvor
han tilser reparasjonsarbeidet på våre hvalbåter

 

         Mannskapslisten for fl.k. THORSHAMMER for sesongen 1928/29 viser mange kjente hvalfangernavn, dessverre lever ikke alle i dag, noen er sluttet og mange er gått over på THORSHØVDI eller THORSHAVET. Her er noen av dem:

 

Kaptein

Hjalmar Braavold

Fyrbøter

Kristian Johansen

Matros

Sigurd H. Andersen

2. koker

Gustav Hauge

Dekks/lugargutt

Charles Vernes

Flenser

Harald Ulleberg

Motormann

Sverre Engeli

Flenser

Thoralf Halle

1. maskinist

Ludvig Hansen

Benskjærer

Eilif Mathiassen

2. maskinist

Amandus Sundby

Kjeletømmer

Arnt Olafsen

4. maskinist

Harald Amundsen

Arbeider

Kare Tobiassen

Donkeymann

Martin Ludvig Hansen

Arbeider

Hans Stensholdt

 

Og ser vi på kapteins-listen gjennom årene, så ser den slik ut:

 

1928/29

Hjalmar Braavold

1946/47

Hjalmar Braavold

1929/30

Hjalmar Braavold

1947/48

Einar Torp

1930/31

Hjalmar Braavold

1948/49

Thorvald Hansen

1932/33

Hjalmar Braavold

1949/50

Einar Torp

1933/34

Hjalmar Braavold

1950/51

Einar Torp

1934/35

Hjalmar Braavold

1951/52

Einar Torp

1935/36

Hjalmar Braavold

1952/53

Finn A. Ramberg (denne sesongen var flk THORSHØVDI hjelpekokeri grunnet kollisjonen med ANNA SALEN. THORSHØVDI var Rambergs båt til vanlig.)

1936/37

Hjalmar Braavold

1953/54

Dagfin Sivas

1937/38

Hjalmar Braavold

1954/55

Dagfin Sivas

1938/39

Hjalmar Braavold

1955/56

Nils Larsen

1939/40

Hjalmar Braavold

1956/57

Nils Larsen

1940/41

Einar Torp

1957/58

Nils Larsen

1941/42

Einar Torp

1958/59

Nils Larsen

1942/43

Hjalmar Braavold

1959/60

Nils Larsen

1943/44

Hjalmar Braavold

1960/61

Nils Larsen

1944/45

Hjalmar Braavold

1961/62

Gilbert Knutsen

1945/46

Kristian Evensen

 

 

 

Det er ingen tvil om at HAMMER’n har vært en steady arbeidsplass!

 

         Det fortelles om en skjærer som tok seg en tur på hvalfangst igjen med THORSHAMMER etter å ha vært hjemme i noen år. Kasserer Corneliusen spurte ham ved hjemkomsten hvordan han hadde hatt det i sesongen.
         - Jo takk, det hadde da gått bra, var svaret. - Men jammen var det hardt å begynne å arbeide igjen etter 3 år på Framnæs!

 

Noen overskrifter i «Sandefjords Blad» etter krigen karakteriserer HAMMER’ns popularitet her hjemme:

 

16. mai 1947:
9. april 1956:

10. mai 1961:

THORSHAMMER har hatt sin beste sesong hittil.
THORSHAMMER fikk full klaff. Stor stemning på Thorøya da de heldigste hvalfangere kom hjem.
Hederskronte THORSHAMMER hjemme - seiler i sitt 47. år. Om 3 år kan
The Queen of Antarctic» feire 50 årsjubileum.

 

 


 THORSHAMMER. Kaptein Torp og hans styrmenn: Harald Ulleberg, Gilbert Knutsen, Thorleif Tjønnås og Finn Jacobsen. Bilde via ”Thor-Glimt”

 

 

        Størst var vel stasen da Hammer'n kom hjem til Sandefjord etter krigen. Signaturen Ø. B. skrev i «Sandefjords Blad» den 12. juli 1945:

 

         - I nattemørket kunne vi se at den var gråmalt. Luftskyts hadde den også fått. Store, sorte pekefingre mot himmelen. Alle flagg var oppe, og på aktermasten hang rederivimpelen. For første gang på seks år så vi dette velkjente merket igjen: Christensens hval-C. -

 

        Framnes Guttemusikk-korps hilste velkommen, og «Ja, vi elsker» ble sunget ombord på vei inn fjorden. Det var 168 passasjerer med, 113 tonn last hovedsakelig klær og skotøy samt endel hospitalutstyr, som alt var konsul Christensen og frues gave til Sandefjord og Sandar.
        Under den 2. verdenskrig mistet Norge ved krigsforlis 8 kokerier samt 39 hvalbåter. Fem norske kokerier var - i mer eller mindre god tilstand - i behold 8. mai 1945: THORSHAMMER,
PELAGOS, SUDERØY, ANTARCTIC(2) og SIR JAMES CLARK ROSS (2).

 

THORSHAMMERs «krigshistorie» artet seg i korte trekk slik:

 

        Avgikk fangstfeltet 8. mars 1940. Lå i Montevideo 24-28/3. Innlosset fra -Ross- 404 tonn spermolje. Rio de Janeiro 1-4/4. Lå i Port of Spain 18-27/4 da den gikk til New Orleans hvor den losset hvaloljelasten 3-13/5. Ankom Mobile 17. mai - dokksatt og reparert til 11/6. Inntok full last solarolje i Caripito 22-24/6, losset i Montevideo 16-28/7.
        Opplagt i Halifax fra 16/8 til 11/10 og utrustet for hvalfangstsesongen 1940/41. Inntok bunkersolje i Curacao 19-20/10, samlet hvalbåtene i Montevideo 13/11 og avgikk for fangstfeltet.
        Avbrøt fangsten den 14. januar 1941 og gikk fra den tyske raider og opp til Syd Georgia (tyskerne tok da fl.k.
SOLGLIMT, OLE WEGGER og PELAGOS og satte prisemannskap ombord i disse). Gjenopptok fangsten igjen den 1/3. Avsluttet fangsten 9/4 og avgikk feltet for Montevideo. Losset endel av hvaloljelasten i Curacao 29/5-4/6. Ankom New Orleans 19/6 og losset resten av hvaloljen. Losset spermoljelasten i New York 23-24/6. Opplagt i Halifax 29/6-15/9.
        Avgikk Halifax 16/9-41, St. John 25/9 for reparasjon og utrustning, senere Halifax for avslutning av reparasjonen. Proviantering i New York 8/10, inntok bunkers i Cimba, Aruba, 15-16/10, samlet hvalbåtene i Colon 22/10 og avgikk fangstfeltet for den første Peru-sesong via Panama Canal.
        Anløp Balboa 16-17. januar 1942. Losset spermolje - opplagt og reparert for neste sesong i New Orleans 25/1-18/4. Lastet endel bunkers i Baton Rouge 19-20/4, New Orleans 22/4, lastet resten av bunkersolje i Baytown 26/4 og avgikk for fangstfeltet for den 2. Peru-sesong via Colon og Balboa.
        Opptok spermfangsten 10. mai 1942, avsluttet denne 31/8, lastet 277 tons bunkers i Talara Bay 2-3/9, lastet mere bunkers i Balboa 7-11/9, anløp San Pedro 24-25/9, losset endel av spermoljen i Tacoma 1-2/10, losset resten av spermoljen i Seattle 3-8/10.

 

Her lar vi en annen HAMMER’N-veteran - telegrafist Christoffer Tholfsen - overta beretningen:

 

         THORSHAMMER lå i Seattle til januar 1943. Ble utstyrt med antiluftskyts og antiminekabel. Avgikk 3. januar 1943 for San Francisco. Ankomst hit ca. 7. januar. Her ble vi satt i fart på Hawaii - Vestkysten. Første tur vestover ca. 15. januar med last av olje, tatt ombord i Rodeo i Sacramento-roveret. Dekkslast i Frisco i form av biler og amfibiebåter. Losset i Honolulu ca. 22/1. Lastet melasse i Nawiliwili Kawai, en av øyene i Hawaii-gruppen. Østover igjen ca. 30/10, ankom Frisco ca. 8/2. Losset melasse i Richmond innenfor Frisco. Lastet igjen i Rodeo og avgikk ca. 15/2, etter å ha lastet inn dekkslast i Frisco.
         Jeg tror vi gjorde fire eller fem slike turer (mange av dem i konvoy). Vi var også, såvidt jeg husker, en tur i Seattle i den tiden. Likeledes var vi en gang i Pearl Harbour. Ellers losset og lastet vi på de samme stedene.
         Ca. 1. juli 1943 ble det bestemt at vi skulle på spermfangst igjen. Avgikk ca. 10/7 fra San Francisco til San Pedro hvor hvalbåtene lå. (Disse var et år tidligere overtatt av amerikanerne). Avgang San Pedro for Perufeltet ca. 1. august. Ankomst feltet ca. 10/8. Fangsten varte til ca. 20/11. Fra feltet gikk turen til New Orleans for lossing og klargjøring til ishavstur. Like før jul avgikk vi for fangstfeltet via Panamakanalen. (På turen over Gulfen var vi eskortert bl.a. av et «blimp»-luftskip.)
         Vi kom til iskanten ved Sandwichøyene ca. 20. januar 1944. Etter vel tre ukers fangst gikk hele ekspedisjonen til Leith Harbour for lossing av hvalolje. Sørover igjen ca. 20/2. Fangsten ble avsluttet 10-15/4. Ankom Valparaiso ca. 25/4 (for sailing directions). Herfra til Houston i Texas, hvor vi ankom ca. 15/5.
         Derfra gikk turen til New York og Boston ca. 25/5 (hva vi gjorde på de to plassene husker jeg ikke). Vi lå i Boston 6. juni, da invasjonen i Frankrike fant sted. Ankom Halifax ca. 10/6 og lå ved verksted her til oktober måned. I siste halvdelen av oktober gikk vi til New York (bl. a. for sailing directions). Herfra til Curacao eller Aruba for lasting for Panamakanalen. Det var ca. 30/10. Så fartet vi med olje i ca. 8 måneder mellom Curacao/Aruba og Colon/ Balboa, vekselvis på de forskjellige plassene. Dette ble avbrutt av en tur fra Curacao til New York med olje midt i desember måned 1944.
         Vi var i New York nyttårshelgen 1944/45. Losset ved Perth Amboy på New Jersey siden. Fra New York første dagene i januar 1945 til Curacao/Aruba for lasting ca. 15. januar. Så ble turene til Panama gjenopptatt.
         Da vi den 5. mai om kvelden hørte over radio at det var fred på trappene, lå vi i Gaton-sjøen i Panamakanalen og ventet på losing. Det ble enda noen turer Curacao/Aruba. Panamakanalen ca 10/6 lastet vi i Aruba og da skulle vi gå til Norfolk ca 20/6 losset vi i Norfolk på en liten plass i Chesapeake Bay. Ankom New York St. Hans-dag for lasting av olje til Glasgow i Skottland. Tok her ombord en del passasjerer (sjøfolk) som skulle til Norge. Seilte ca. 26/6. Losset i Gyrock og Glasgow ca. 8/7. (Muligens jeg seiler litt for fort, men Ludvig Hansen kjørte hardt og været var fint.) Fra Glasgow gikk vi til Methel på østkysten (for sailing directions). Her husker jeg vår gode venn Arntzen kom ombord fra London. Braavold, som var litt av en skøyer, sa til ham at det ikke var noe plass.
         -«Plass», sa Knerten, «jeg skal bare ha --væ innafor rekka!» -
         Det var stor stas med saker og ting da vi gikk ut fra Methel om kvelden 10/7, og enda større stas var det selvfølgelig da vi rundet «Bonden» noen øyeblikk over midnatt 13. juli 1945. Klokken 0100 var vi fortøyet ved Vera!

 


 THORSHAMMER og NORVEGIA møtes i isen.

 

 

            THORSHAMMER har vært i sentrum ved flere av Lars Christensens ekspedisjoner i Sydishavet, således fikk THORSHAMMER i sesongene 1928/29, 1929/30 og 1930/31 besøk av   -ekspedisjonen - kaptein Nils Larsen. Og i 1930/31, 1932/33 og 1933/34 var Ingrid og Lars Christensen på besøk hos Thorshammer på feltet med MT THORSHAVN.
         Det var i 1932/33-sesongen at en av Thorshammers hvalbåter skulle landsette ekspedisjonen til Hjalmar Riiser-Larsen, Kjeldbotn og Finn Devold. Ved avgangen fra kokeriet skulle ekspedisjonen hilses og ønskes til lykke. Frivaktene ble purret og hele mannskapet på Thorshammer sto ved rekka og ropte hurra. Maskinsjef Ludvig Hansen fikk senere en overtidslapp fra en av karene sine hvor det i rubrikken «Arbeidets art» var anført: Ropt hurra, 1 time! Dessverre mislyktes Riiser-Larsen's ekspedisjon.
         Velferdssjefen på Thorshammer i 1956, Leif Standal, sa ved hjemkomsten at god hvalfangst er den beste velferd. I så måte har HAMMER’n hatt mye velferd. En oppsummering av den totale produksjon fra og med sesongen 19281/29 til og med 1960/61 viser 2.584.819 fat hvalolje 372.842 fat spermolje.
         Rekord-sesongen ble 1934/35 med 147.702 fat total hvalog spermolje. Ekspedisjonen talte 7 fangstbåter, og fangsttiden var fra 26/11 til 1/4.

 


 THORSHAMMER. THORSHAVN er på ekspedisjonstur med Ingrid og Lars Christensen om bord, i sesongen 1932/33.

 

 

         Og velferden den har vært preget av den gode ånd som alltid har vært tilstede på Thorshammer. Kristian Jansen er et navn som er uløselig knyttet til velferdstjenesten og den gode ånd på Thorshammer. Han har ikke spart seg den karen for å skape trivsel og hygge ombord, samtidig som han i kraft av sitt speiderløfte forsøkte «å gjøre en god gjerning hver dag». Han startet og redigerte (og skrev vel mesteparten selv) den nu så kjente «Hammer-posten» i 6 årganger til han sluttet hvalfangsten i 1953. I en tale til et «vennskapsstevne» 1950 sier han:
         «Uten vennskap er livet et fattig liv, et tomt liv og et liv lite verd å leve. Ja, kan igrunnen en mann være stort fattigere enn å være uten venner. Kan en tilværelse være mer kummerlig enn dersom en skal føle seg utenfor. - Med tanke på dette stevnet så er det vårt håp og vårt ønske at alle, såvel de aktive deltagere som tilskuere og arrangører, skal være en eneste stor venneskare.» -
         Er De kjent ombord i THORSHAMMER? Jeg må tilstå at selv om jeg har vært ombord der i embeds medfør adskillige ganger, så finner jeg aldri veien frem til «rekreasjonsrommet» alene. Jeg spurte engang en av de «innfødte» og fikk følgende anvisning:

         Ta veien fra «Langerud»-svingen via «Haugan» og «Kongsten»-sletta gjennom «Nordkvelle» og videre til «Svanberg» hvorfra en kan skimte «Hvaal» på østre sida. Herfra bør en legge vestover til «Bjønnes» over «Schrøders» plass og fortsette langs «Bjerkelund» over Store «Thorstein» og «Bjerkholt», tvers over «Furumoa» til «Ødegård» og like ut til Graks-«Wold». Vil en legge veien om «Braavold» og «Eidsten» så kommer en fram ved «Rognlien», ellers kan en holde rett frem fra «Hegerstrand» til toppen av «Ceeberg» hvorfra en har en glimrende utsikt

 

         Vi avslutter denne kavalkade med noen tekniske opplysninger, og begynnelsen til Thorshammer var oljetankeren S/S SAN NAZARIO bygget av Wm. Doxford & Sons Ltd., Sunderland, i 1914. Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S kjøpte båten 23. juli 1928 av The Eagle Oil Transport Company Ltd., London, og den ble overtatt i Newcastle on Tyne 27. juli, med ankomst Sandefjord 29. juli 1928. Den ble straks ombygget til kokeri ved A/S Framnæs mek. Værksted. i sesongen 1930/31 hadde den følgende kokeriutstyr:

 


 THORSHAMMER etter ombygging til kokeri.

 

 

 

24 presskjeler
9 Hartmann-apparater
1 Kværner-apparat
1 Darling-apparat
11 separatorer

 

         Opphalingsslipp, dobbelt skorstein m.m. ble bygget i oppleggsåret 1931/32 ved «Wilton-Fijenoord» skipsverft, Rotterdam, og det var en moderne Thorshammer som gikk til feltet høsten 1932.

 


 THORSHAMMER under ombygging til opphalingsslipp og to skorsteiner ved Wilton-Fijenoord, Rotterdam under opplagsåret 1931/32. Bilde fra Thor-Glimt”

 

 


 THORSHAMMER etter ombygging med ny akterende og to skorsteiner. Bildet er tatt etter sommeren 1949, da også brobygg og lugarer er modernisert.

 

 

         Men utviklingen fortsatte. I 1948 ble den gamle bro revet og nytt midtskip og bro bygget ved Harland & Wolf, Ltd., Belfast. Lugarene akter ble ombygget og modernisert sommeren 1949 ved verksted i Liverpool.
         Og hver sommer siden - unntatt 1950 og 1959 - har Framnæs mek. Værksted stelt og flikket på denne havets stolte svane. -

 


 THORSHAMMER. I dokk på Framnæs mek. Værksted.

 

 

THORSHAMMER hedres på et frimerke fra øyen TRISTAN DA CUNHA. 50 år siden den norske videnskaplige ekspedisjonen i 1937/38 fant sted.

Bilde via Ulf W. Gustavsen

 

         Ellers så var det mye idrettslig utskeielser etter hjemkomsten om sommeren. Hvalcupen var i gang, og vært kokeri hadde sitt forball lag. THORHAMMER ble HVALCUP-mester i 1961.