1928 THORSHAMMER

00219280220001    Flk Thorshammer før ombygging i 1931


00219280220002   
Thorshammer under ombygging ved "Wilton-Fijenoor"


00219280220003   
Thorshammer etter ombygging i 1932                                              (Foto via Narve Sørensen)


00219280220004  
Thorshammer etter ombygging i 1948. Merk den nye broen.


00219280220005   
Bilde tatt senere enn 1948


00219280220006  
Etter ombygging i 1949 i Liverpool


00219280220007   
Bilde tatt senere enn 1948


00219280220008   
Bilde tatt senere enn 1948                                                                                                       (foto fra Thor Glimt)


00219280220009  
Opplag i Sandefjord                                                                 (Foto via Yngvar Halvorsen)


00219280220010   
THORSHAMMER i fangst 1929                                                               (fotograf Bryn)


00219280220011   
I opplag i Sandefjord (før 1948)                                                  (foto via Narve Sørensen)


00219280220012  
Båtfly taes om bord. Med dette flyet trenet fru Ingrid Christensen sine flyferdigheter (foto via Narve Sørensen)


00219280220013   


00219280220014


00219280220016  
Thorshammer Full fangst og full kok                                                      (Fra Thor-Glimt)


00219280220017 
  Thorshammer MT THORSHAVN går fra THORSHAMMER i sesongen 1932/33 (Fra Thor-Glimt)


00219280255002  
Thorshammer Kaptein Torp og hans styrmenn: Harald Ulleberg, Gilbert Knutsen, Thorleif Tjønnås og Finn Jacobsen (Fra Thor-Glimt)


00219280255004  
Thorshammer Hvalcupmester 1961