1930 FIRERN

Type:

Hvalbåt/whale catcher

Off.no:

51663

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1929/8

Bnr (Sno).:

442

Bygger (yard):

Akers mek.Verksted, Oslo

Eier (owner):

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

257 brt, 85 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 116,32', Lpp: 115,7', B: 23,9', Dypg.: 13,5',

Fangst utstyr (equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDHV

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stk dampmaskin, triple exp., 3.sylindret, syl dim.: 14"-22"-37,6", slagl.: 24", 141 NHK, bygd ved Akers mek.Verksted, Oslo

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 stk dampkjel, oljefyrt m/3 fyrganger. Dimensjon: 14,3'x11,5', heteflate: 2.3832 ft, 200 psi, bygd ved Akers mek.Verksted, Oslo

 

 

Bemanning/manning:

pers,

 

 

Historikk:

1929 Bygget som hvalbåt FIRERN ved Akers Mek.Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr.Nielsen & Co. A/S), Larvik. Satt i fangst med Fl/k SOLGLIMT
1930
Hvalfangerselskapet Atlas A/S slått sammen med A/S Odd, og driften av båten overtatt av A/S Thor Dahl, Sandefjord
1939
Bortleid ved kontrakt til den norske stat v/l.sjøforsv.distr. 27/9-39. Som nøytralitetsvakt for Konglige Norske Marine i 1939/40.
1940 Ifølge boken "NORGES KRIG 1940-45 bind 1(Oslo 1947) s.133 er nevnt at natten mellom 8. og 9. april var bevoktningsbåten FIRERN i Kirkehamn på Hidra utenfor Flekkefjord. Ble forlatt av eget mannskap ved Rasvåg, Hidra 29. april grunnet maskinhavari. Funnet av tyskerne 2 mai og tatt på slep til Kristiansand. Ble ombygget til eskortefartøy og omdøpt NK 08 (KANONIER).
1941 Senket av torpedo fra engelske fly vest for Sirevåg 19. juli, under eskortering av damskipet HELGA INA til Stavanger.
http://www.warsailors.com/homefleet/shipsf.html#Fi
MERK: Det er litt sprikende opplysninger om denne båtens endeligt. I følge Nils Eivind Olsen, hvis far var maskinsjef om bord forteller: Far fortalte mye om tiden som nøytralitets vakt. Han sa de ble tvunget til og oppgi båten etter Norge hadde kapitulert. Båten ble fyra med diselolje. De tappet dette, pluss smøreoljen og gav dette til distriktets fiskere. Maskinen ble så slått i stykker med slegge, båten senket, og så gikk de på beina hjem til Sandefjord. Etter en stund ble han arrestert av Tyskerne og satt i tysk fangenskap på Grini. For denne episoden. Vel slik fortalte han, historien
.

 

 

History in English:

1929 Built as whale catcher FIRERN(1) by Akers mek.Verksted, Oslo for Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr.Nielsen & Co. A/S), Larvik. Started catching for Fl/F SOLGLIMT.
1930
Hvalfangerselskapet Atlas A/S merged with A/S Odd, and management taken over by A/S Thor Dahl, Sandefjord

1939 Hired by the norwegian gov. 27/9-39. Used as neutrality watch for the Royal Norwegian Navy in 1939/40.
1940 According the book "NORGES KRIG 1940-45 Vol.1 (Oslo 1947) s.133 is mentioned that the night between April 8th and 9th the watch boat FIRERN was at Kirkehamn, Hidra outside Flekkefjord. Abandoned by crew at Rasvåg, Hidra on Apr. 29-1940 following engine trouble. Found by the Germans on May 2-1940 and taken in tow to Kristiansand.
Converted to escort vessel and renamed NK 08 (KANONIER).
1941 Sunk by torpedo from an English aircraft west of Sirevåg on July 19-1941, while escorting the steamer HELGA INA to Stavanger. http://www.warsailors.com/homefleet/shipsf.html#Fi
REMARKS: The information regarding this ship's final fate is very unclear. According Mr. Nils Eivind Olsen, who's father was the chief engineer onboard that time, telling: My father told me much about the neutral watch keeping service
.He said they were forced to abandon and destroy the ship after the surrender in april. The ship was fuelled by diesel oil. The crew tapped the ship for diesel oil and lube oil and gave it to the fishermen in the area.The engine was destroyed by sledge hammers, and the skip was scuttled, and the on foot they went home to Sandefjord. After a while the Germans came and arrested him. He was locked up at Grini for this episode.Well, that was how he told the history.

 

 

Kilde: Narve Sørensen, DnV reg.-1934. Nils Eivind Olsen, www.warsailors.com, Norske Rederier Gjennom 50 År,
.T.Berge,Senkninger og Forlis Fra Åna Sira til Haugesund 1939 - 1945
Sist oppdatert: 23/07-2007 (SN/RI/OL)

Her er hele historien:

DEN NORSKE MARINES BEVOKTNINGSBÅT FIRERN

En historie om FIRERN'S krigstjeneste 1940, slik min far Nils Erling Olsen fortalte den:

            Nils Erling Olsen var født i 1910, og reiste første gangen til sjøs i 1928. Han seilte i maskinen på forskjellige hvalkokerier. I 1939 hadde han 5 års læretid ved skipsverft (verkstedtid), og 6 års fartstid. Han hadde avlagt alle maskinist eksamener, og var sertifisert maskinsjef både i motor og damp. Han hadde avtjent verneplikt i den Kongelige Norske marine som elektriker/motormann på undervannsbåten B2.
            Høsten 1939 ble han innkalt til mobiltetstjeneste, og tjenestegjorde som Maskinsjef (Chief) på hvalbåten FIRERN som var bortleid til Den Norske Marine som vaktbåt. FIRERN patruljerte Norskekysten, Skagerak , sørlandskysten, og vestlandskysten som nøytralitetsvakt.
            Februar 1940, var fartøyet i nærheten av Jøssingfjorden og slutta seg til to andre Norske marinefartøy. Disse to forfulgte et større tysk tankskip, som viste seg å være ALTMARK. I nærheten av ALTMARK dukket flere engelske mellomstore marinefartøyer opp.
            Mannskapet på FIRERN visste ikke hva de var på vei mot, om kvelden den 15.februar. Engelskmennene fyrte flere varselskudd, men ALTMARK neglisjerte alle forsøk på å få skipet til å stoppe, og smatt inn i Jøssingfjorden. En engelsk destroyer fulgte etter ALTMARK inn iden trange fjorden.
            Min far beskriver det gnyet og gnistregnet som oppstod da de to skipene støtte sammen, Etter glimrende manøvrering, greide den engelske destroyeren COSSACK og presse det tyske skipet, slik at bording ble mulig. Det var også mulig og høre ropene fra alle de frigitte fangene. Dette var sjøfolk fra den engelske handelsflåten, som var tatt til fange av lommeslagskipet GRAF SPEE i Sydatlanteren. Engelskmennene visste nok om dette og hadde søkt lenge etter ALTMARK.
            Far forteller at de hadde ordre om å skyte hvis engelskmennene brøt Norsk nøytralitet, men beskjeden fra COSSACK var klar: STAY OFF! Hva som videre hendte er klar historie, dette var en fjær i hatten for engelskmennene, men Hitler ble så provosert av hendelsen at han fremskyndte invasjonen av Norge.
            FIRERN ble i dette farevannet og ved krigsutbruddet den 9. april var skipet i nærheten av Flekkefjord. De øvrige Norske styrker overga seg til den tyske okkupasjonsmakten etter hvert, jeg tror bare kampene i Narvik pågikk. Far forteller videre at det kom oppfordringer om og overgi båten, og han sa at det ville bli tatt represalier hvis de ikke overgav båten. De holdt det gående i tre uker etter okkupasjonen.
            Han fortalte videre at grunnet stort press om replisalier besluttet de og oppgi båten. Men først ble smørolje og dieselolje (båten ble fyra med diesel) tappet opp og gitt til lokale fiskere Deretter ble maskinen ødelagt med slegge og båten sunket. Deretter gikk de på beina, hjem til Vestfold og Sandefjord, mesteparten av tiden om natta.
            Dette er så langt hans historie Jeg ser at det er en annen offentlig versjon., men til slutt vil jeg nevne tre ting som underbygger min fars historie. Det ble nevnt at mannskapet forlot båten grunnet maskinhavari. Dette nekter jeg og tro var grunnen. Dette var erfarende hvalbåtmaskinister som kunne takle de meste havarier. Og de var mestere i allslags improvisasjon.
            Senere i krigen ble min far arrestert mistenkt for motstandsarbeide av tyskerne, men hoved tiltalen var hva som skjedde med marinens bevoktningsbåt FIRERN. Han satt lenge i fangenskap på Grini for dette.
            I flere år, etter krigen, mottok vi en stor pakke med kokt hummer fra Flekkefjord. Dette husker jeg godt for jeg måtte gå til posthuset og hente pakka. Og det spesielle som gjør at jeg husker episoden, var at det rant vann av pakka.
            Grunnen til at jeg skriver historien nå er at jeg har kommet over opplysninger om FIRERN hos LARDEX.


Kodal, 9.februar 2007
Nils Eivind Olsen

Kilde: Narve Sørensen, DnV reg.-1934. Nils Eivind Olsen, www.warsailors.com
Sist oppdatert: 07/02-2007 (RI/OL)