00219301120001 DS/Flk SOLGLIMT. Bilde fra ”Thor-Glimt”


 

1930 DS/Flk SOLGLIMT (1) (002193011)

Type:

Dampskip, hvalkokeri/steam ship, floating whaling factory

Off.no:

3005769

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1900/05

Bnr (Sno).:

139

Bygger (yard):

Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland

Eier (owner):

A/S Odd (A/S Thor Dahl som manager fra 1931), Sandefjord.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

15.100 tdw, 12.246 brt, 7.090 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 550,1' – B: 62,1' – D: 34,6/42,6' – dypg.: 34'4 ½" (167,7 m, B: 18,9 m,  dypgående: 10,5 m)

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDMD

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x stempel dampmaskiner, triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 27,4"-46,5"-80", slag/stroke: 55,1" koblet til hver sin propell. Bygget ved Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 x dampkjeler, dimensjon 13,7'x21', oljefyrt. Total heteflate (HF): 17.313 kv/ft. Bygget ved Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1900 Bygget som passasjerbåt SS POTSDAM ved Blohm & Voss, Hamburg for Holland Amerika Linien, Holland. Sjøsatt 15/12-1899, overlevert 05/05-1900.
Da hun var ny hadde hun plass til 282 passasjerer på 1ste klasse, 210 passasjerer på 2nen klasse, samt 1.800(!) passasjerer på 3dje klasse. Gjorde sin første reise til New York fra Rotterdam 17/5-1900
1904 Skorsteinen ble forlenget med 23'
1915 Hun seilte sin siste reise som SS POTSDAM fra Rotterdam med kurs for New York 24/4-1915. Solgt til AB Sverige-Nordamerika linjen og omdøpt til SS STOCKHOLM. Etter overtagelse seilte hun ut fra Gøteborg 11/12-1915 på sin første reise til New York
1922 Kjelene ombygget fra kull til oljefyring ved Gøtaverken, samtidig som skorsteinens høyde ble redusert.
1928 Foretok sin siste reise som passasjerskip fra Gøteborg til Halifax og New York 29/9-1928 før hun ble solgt til hvalfangerselskapet A/S Atlas (Chr. Nielsen & Co.), Larvik
1929 Ombygget til kokeri ved Gøtaverken og fikk navnet Fl.k SOLGLIMT.
1930 Rederiet oppkjøpt av Thor Dahl A/S.
1931 Overført til A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1937 Når hun forlot Sandefjord på høsten 1937 for å delta i sesongen 1937/38 hadde hun en uvanlig last ombord. Hun hadde med seg halvparten av medlemmene i Norwegian Scientific Expedition, som var organisert av Lars Christensen og ledet av Erling Christophersen. Med seg hadde de også en sosiolog ved navn Peter A. Munch (født i Nes på Hedmark). De skulle til øya Tristan da Cunha, i Syd-Atlanteren. Hun forlot Sandefjord 30/09-1937, med kurs for Aruba hvor hun skulle ta om bord bunkers for sesongen, før hun satte kursen for Cape Town i Syd-Afrika. Resten av ekspedisjonen dro med THORSHAMMER som gikk fra Sandefjord 09/10-1937. SOLGLIMT ankom Cape Town den 12/11, hvor ekspedisjonens medlemmer gikk iland for å vente på resten av medlemmene, og utstyret, som kom med THORSHAMMER. Ekspedisjonen og utstyret ble videre befordret med lasteskipet ANATOLIA den 30 november, med kurs for Tristan.
1940 Benyttet som forsynings/transportskip for hvalflåten.
1941 Oppbragt av tyskerne under fangst i Antarktis i januar av hjelpekrysseren PINGUIN. Ankom Bordeaux  20/3-1941 hvor skipet ble losset. Mannskapet kom til Norge 4/5-1941 etter et kort opphold i fangeleirer i Bordeaux og Bremen. SOLGLIMT ble overført til den tyske marine og ble benyttet som depotskip i franske havner, fortsatt under navnet SOLGLIMT. Senere under navnet SONDERBURG
1942 Senket i Cherbourg etter et intensive flyangrep. Berget, men bli ikke reparert.
1944 Senket igjen av tyskerne 29/6-1944 som blokkering i den franske havnen Cherbourg.
1947 Ble hevet igjen og deretter hugget.

 

 

History in English:

1900 Built as passenger liner SS POTSDAM by Blohm & Voss, Hamburg for Holland Amerika Linien, Holland. Launched 15/12-1899, delivered 05/05-1900.
As newbuilding she had accommodation for a total of 282 passengers on the 1st.class, 210 on 2 nd class, and abt.1.800(!) on the 3 rd. class. She went on her maiden voyage to New York from Rotterdam the 17 th of May-1900
1904 The funnel was extended by 23'
1915 She did her last voyage as SS POTSDAM from Rotterdam heading for New York on 24th of April 1915. Sold to AB Sverige-Nordamerika linjen and renamed SS STOCKHOLM. After take over she sailed from Gothenburg 11 th. of December on her first trip to New York under Swedish flag.
1922 The boilers was converted to oil firing at Gøtaverken, at the same time as the length of the funnel was reduced.
1928 The last voyage as a passengerliner was taken from Gothenburg to Halifax and New York 29 th of September before she was sold to hvalfangerselskapet A/S Atlas (Chr. Nielsen & Co.), Larvik
1929 Converted to a whale factory ship by A/B Götaverken, Gothenburg, renamed Fl/F SOLGLIMT.
1930 The Company aquired by A/S Thor Dahl, Sandefjord.
1931 Transferred to A/S Odd (A/S Thor Dahl as managers), Sandefjord.
1937 Upon departure Sandefjord the autumn of 1937, she had an unusual cargo. Half of the Norwegian Scientific Expedition had joined. This expedition was organised by Lars Christensen. The leader was Erling Christophersen. Joining them was also sociologist
Peter A. Munch. They were bound for the island of Tristan da Cunha, in the South Atlantic Ocean. SOLGLIMT left Sandefjord on 30/09-1937, heading for Aruba to fill up bunker oil for the coming season. Then she sailed for Cape Town, South Africa were she landed her load of passengers. The remaining part of the expedition, and the equipment, came with THORSHAMMER leaving Sandefjord 09/10-1937. SOLGLIMT arrived Cape Town on 12/11. The expedition was in full was transported to Tristan by the cargo liner ANATOLIA, leaving Cape Town for Tristan upon 30/11
1940 Used as supply/transport vessel for the whaling fleet.
1941 Captured by German aux. cruiser PINGUIN, 14 Jan 1941, in 57.45S-02.30W (SW of Bouvet Island).During whaling in Antartic.
Arr. Bordeaux  20/3-1941 , the ship discharged here. The crew arr. Norway 4/5-1941 after a short stay in prisoners camp in Bordeaux & Bremen. SOLGLIMT was transferred to the German navy and used as depot tanker. Still named SOLGLIMT. Later same year renamed SONDERBURG, still used as depot tanker.
1942 Sunk in Cherbourg after air attack. Refloated but not repaired.
1944 Scuttled at Cherbourg, on 29 June 1944 for blocking the port.
1947 Refloated January 1947 and broken up..

 

 

Kilde:Thor-Glimt, komplettert via nettsiden "Immigrant Ship Information", Iris Green (Head of Post Office,
Tristan da Cunha)
Sist oppdatert: 16/01-2008 (UWG/RI/PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimerke utgitt på øya TRISTAN DA CUNHA i det sydlige Atlanterhav, i anledning av at det var 50 år siden konsul Lars Christensens Norwegian Scientific Expedition besøkte øya i 1937-38

 

 


00219291120004 DS/Fl.k SOLGLIMT


 

Fra Thor-Glimt Nr.37 – April 1976

 

Tyskernes kapring av hvalfangere i 1941

 

        Den tyske raideren PENGUIN var kommet til fangstfeltene i Antarktis, sannsynligvis i oppdrag å kapre de ubevepnede norske fangstekspedisjonene THORSHAMMER, OLE WEGGER og PELAGOS samt transportskipet SOLGLIMT. Ombord i raideren befant seg sikkert offiserer og mannskap som var kjent med forholdene i Antarktis og hvalfangsten fra tjeneste ombord i de tysk-norske hvalfangst-ekspedisjonene (tyske selskaper med alt overveiende norske fangstmannskaper) i årene like før krigens utbrudd. Oppdraget gjaldt selvsagt å bringe de nevnte skip med sin verdifulle oljelast til tysk eller tyskokkupert havn i Europa.
        Det var ikke så vanskelig for den tyske raideren å finne frem til de norske fangstekspedisjonene da det i fangsttiden foregår en livlig telegraf-forbindelse mellom moderskipet (kokeriet) og dets fangstbåter, som må dirigeres av ledelsen der. Men det gjaldt å gå forsiktig til verks forat ikke noen av skipene skulle unnslippe.
        Natten til den 14. januar sto det plutselig væpnede tyske marinesoldater i byssedøren på hvalbåt
TORLYN, som fanget til OLE WEGGER-ekspedisjonen. I mørket hadde raideren listet seg frem til den opplyste ekspedisjonen, og med lettbåt bordet hvalbåten, som lå stille for natten. Det våpenløse norske mannskapet ble truet til å forholde seg rolig og styre mot OLE WEGGER da det lysnet av dag. Under en snøbyge var raideren også kommet frem til kokeriet ved middagstider. Transportskipet SOLGLIMT Iå langs siden av OLE WEGGER for å losse bunkers og laste hvalolje fra kokeriet. Raideren morset over til OLE WEGGER: "Use no wireless or I shoot". Barkasser ble satt på vannet, og tyskerne kom ombord i kokeriet, hvor forhandlinger ble ført med kaptein og bestyrer Evensen, mens de norske mannskaper ble beordret til messene. Det ble forklart at fangsten skulle avbrytes, og skipene gå til europeisk havn. Derfra ville de norske mannskapene få lov å reise til sine hjemsteder og gis fullt oppgjør i hyre og part etter sine kontrakter. Det var forutsatt at nordmennene skulle forholde seg rolige ombord under hjemturen, i motsatt fall måtte man overføre dem til raideren. Som forholdene var, måtte nordmennene akseptere tyskernes ordrer, noe annet kunne selvsagt ikke gjøres heller. Senere på dagen kom flere av fangstbåtene inn med hval, og kokeriet og hvalbåtene fikk prisemannskap ombord.
        Ombord i 3 av hvalbåtene hadde man fattet mistanke da de ble kalt opp i radio og bedt om å komme inn til kokeriet. Etter å ha samrådd seg imellom styrte de mot
THORSHAMMER som drev fangsten i vestlig retning og fikk varslet dette kokeriet i tide og hele ekspedisjonen kom seg unna til Syd Georgia. Så heldig gikk det ikke for PELAGOS-ekspedisjonen, som ikke var så langt unna OLE WEGGER, da ekspedisjonen ikke hadde strørre beholdning av bunkers igjen, men ventet på forsyning fra transportskipet SOLGLIMT. For denne ekspedisjon hadde det også av den grunn ikke vært mulig å unnslippe raideren.
        De to ekspedisjonene
OLE WEGGER og PELAGOS med hvalbåtene, unntatt de 3 båter til OLE WEGGER som kom seg vekk og hvalbåten POL IX som ble etterlatt hos raideren, samt transportbåten, ex kokeriet SOLGLIMT, kom vel frem til Bordeaux den 20/3 1941. Her deltok det norske mannskapet i lossingen og ble kort tid etter beordret i land. Nordmennene fikk korte opphold i fangeleirer i nærheten av Bordeaux og Bremen og ble som lovet sendt til Norge, hvor de fikk oppgjør for fangstsesongen (fangstpart og hyre til hjemkomsten den 4. mai 1941).
        Når det gjelder tyskernes behandling av de norske mannskaper på reisen hjem kan opplyses at ingen led noen overlast. De norske hvalfangere kom vel i en særstilling forsåvidt som de var ombord i sine egne skip med bare tysk prisemannskap ombord.
        Det spørres om skipenes og lastens verdi, og det kan da opplyses at
OLE WEGGER og SOLGLIMT var forsikret hver for £ 324.424,-. OLE WEGGER-ekspedisjonen hadde en fangst av 9.000 tonn hvalolje. Regner vi en pris av £ 40/- pr. tonn, blir det £ 360.000,-. De 3 hvalbåter tilhørende denne ekspedisjon som kom til Bordeaux sammen med kokeriet, nemlig POL VIII, POL X og TORLYN hadde hver en forsikringsverdi av ca. £ 9375,-.

Historien er undertegnet J. S.

 

Fra Thor-Glimt Nr.37 – April 1976

 

Kaptein Arild Mathisen forteller om GLOBE VIII

 

         Høsten 1940 ble det besluttet at 3 norske kokerier skulle utrustes for hvalfangst i Antarctic sesongen 1940-41. Det var kokeriene THORSHAMMER, OLE WEGGER samt PELAGOS. Da OLE WEGGER s hvalbåter var opplagt i Cape Town eller tjenestegjorde i annen alliert krigstjeneste, ble en del av Melsoms hvalbåter overtatt. Disse hvalbåtene ble overtatt i Rio de Janeiro. Undertegnede var påmønstret GLOBE VIII som styrmann og telegrafist.
         Etter å ha klargjort båtene i Rio de Janeiro gikk vi til fangstfeltet for å ta opp fangsten. Til å begynne med ble fangsten opptatt inne i pakkisen. Her ble det fanget til ca. 10. januar da det ble besluttet å forsøke utenfor iskanten, men det var det visst andre også som hadde ventet på.
         Alt var fryd og gammen til en tysk raider slo til natten mellom 13.-14. januar 1941. Fra
GLOBE VIII opplevde vi begivenhetene således:

         Hvb
GLOBE VIII var i slep til koka med 2 finnhval. Vi var kommet forholdsvis langt av koka i løpet av fangsten den dagen og de fleste fangstbåtene var kommet inn.
         Da vi ikke kunne se koka kl. 0300 om morgenen 14., anropte vi for å få dem til å sende peilesignaler. Etter gjentatte anrop svarte telegrafisten og peilesignaler ble sendt på vanlig måte. Ca en halv time senere fikk vi se lys forut og ettersom vi kom nærmere ble det til en masse lys. Nu visste vi jo at SOLGLIMT, som var transportbåt den sesongen, var langs siden av
OLE WEGGER. Imens lysnet det jo og vi så SOLGLIMT lå på siden av WEGGER'N og mellom disse to lå et tredje skip. Vi skjønte da snart at det var en tysk raider.
         Skytteren ropte for sikkerhets skyld opp koka og spurte: «Hva er det for faenskap som ligger borte på vannet?» Telegrafisten svarte: «ett øyeblikk» og ikke noe mere svar. Vi var da sikre på at det var en tysk raider og etter en liten konferanse ble vi enige om å flagge hvalene og kjøre vestover for å underrette
THORSHAMMER og hvalbåtene som fanget en del lenger vest. Etter å ha flagget hvalene kjørte vi "gå an" vestover. Vi ble jo snart anropt av koka og fikk ordre om å ta flagghvalene og komme inn. Vi svarte at vi hadde jag på 2 fine blåhvaler og ville prøve disse før vi kom til koka. Vi ble anropt flere ganger, men svarte ikke. Siden fikk vi bøyebåten THORARINN som heller ikke var kommet inn, med oss vestover.
         Vi brukte ikke radio for å varsle
THORSHAMMER av frykt for at noen båter eventuelt fulgte etter oss. Vi tok radiopeilinger av THORSHAMMER som lå i god fangst og var oppunder THORSHAMMER sent på kvelden. Med skriftlig rapport om at raider var i farvannet, ble bestyreren underrettet om det vi visste. Senere fulgte vi med THORSHAMMER ekspedisjonen til Syd Georgia.

Undertegnet A. M.

 


00219291120005 SOLGLIMT i produksjon på feltet

 


00219291120006 SOLGLIMT ligger å bunkrer hvalbåter, antagelig  ved Tristan da Cunha i 1937.

 


00219291120009 SOLGLIMT i uvær sesongen 1937/38(?)

 


00219291120010 SOLGLIMT.

 


00219291120008 SOLGLIMT.

 


00219291120012 SOLGLIMT. Hvalbåt NEB på vei inn for å levere hval.

 


00219291120013 SOLGLIMT. Med blåhval i brekken

 


00219291120014 SOLGLIMT i full produksjon

 


00219291120015 SOLGLIMT. ”Langhval” under behandling.

 


00219291155005 SOLGLIMT. Flensere oppstilt til fotografering med en blåhval som bakgrunn

 


00219291155006 SOLGLIMT. Rengjøring av barder.

 


00219291120016 SOLGLIMT.

 


00219291155001 Solglimt Dekksgjengen på fl.k. SOLGLIMT sesongen 1933/34. Foran fra venstre: matrosene Trygve Mortensen, Gilbert Knutsen, Eyvind Ekeland, Erling Bang, Hjalmar Holte Jørgensen, Arvid Trogstad. Bakerst fra venstre: Henry Back, Reidar Jørgensen Ula, Asbjørn Engeli, Olaf Nilsen, Einar Pedersen, William Schrøder, Karl Karlsen, Tor Andresen.(via Thor-Glimt)

 


00219291155002 Solglimt matroser fra venstre Hjalmar Jørgensen, Eyvind Ekeland, Trygve Mortensen, Erling Bang, Adolf S. Samuelsen, Arvid Schau Trogstad (foto via Thor-Glimt)

 


00219291155010 SOLGLIMT Byssegjengen (foto: Privat samling via Harald Fevang)

 


00219291155012 SOLGLIMT. Fra julen 1932 (foto: Privat samling via Harald Fevang)

 


00219291155014 SOLGLIMT. En tur til tannlegen.

 


00219291155013 SOLGLIMT. Bakeren i aksjon.

 


00219291155009 SOLGLIMT. Et knippe førstereisgutter. Er det noen som kjenner dem?

 


00219291155004 SOLGLIMT. På vei til feltet

 


00219291155003 SOLGLIMT. Staute karer, men hvem er de?

 


00219291155015 SOLGLIMT. Underholdning og dans på dekk på veien til isen.