00219370311802(1) MT THORSHØVDI på prøvetur, før overlevering. Bilde via N. Sørensen

1937 MT THORSHØVDI (002193703)

Type:

Motorskip, tanker/motor ship, tanker for oil

Off. no:

5614839

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1937/09

Bnr (Sno).:

172A

Bygger (yard):

Deutsche Werft, Finkenwarder, Hamburg, Tyskland

Eier (owner):

A/S Odd (A/S Thor Dahl,) Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast

 

 

Tonnasje (Tonnage):

14.710 tdw, 9.944 brt, 5.889 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 510,8' – Lbp: 492,9’ - B: 66,1' – D: 36,4’ - dypg.: 28’ 4”

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Dekksmaskineri (deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJPG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type MAN-Nürnberg, 2-takt/dobbeltv. 8-sylindret, syl.dim.: 600 x 1.100mm, 4.100 BHK. Bygget av Maschinenfabriek Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Tyskland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

14,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (ildrør/fire tube donkey boilers), oljefyrt damptrykk: 170 PSI

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1936 Opprinnelig kontrahert av Unilever Ltd., London tidlig i 1936. Kontrakten solgt til A/S Odd i desember samme år.
1937
Bygget som motortanker THORSHØVDI ved Deutsche Werft, Finkenwarder, Hamburg, Tyskland for A/S Odd (A/S Thor Dahl,) Sandefjord. Sjøsatt 21/08-1937, levert til eierne i september.
1
1940 Tjente under the Admirality, London som ”Royal Fleet Auxiliary” fra april måned. RFA THORSHØVDI av Sandefjord var ett av 23 norske skip med denne krigsstatus.
1943 Sprengt i luften av en italiensk dvergubåt i Gibraltar mens hun lå til ankers og brakk i to 04/08-1943.
(Detaljert historikk, se: http://www.warsailors.com/singleships/thorshovdi.html ).
1945 Vraket lå fremdeles med forskipet i Bona, Algerie og akterskipet i Gibraltar.
1946 Etter krigen solgt av assurandøren. Vraket ble solgt til rederiet Skips A/S Oiltank (Georg Vefling), Tønsberg. Skipet ble slept til Newcastle for reparasjon. Satt ifart som MT GIERT TORGERSEN av Tønsberg. Gikk inn på kontrakt med ESSO
1954 Solgt til Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg i juni for £ 187.500, ombygget til tank/transportskip ved Kieler Howaldtswerke, Kiel etter tegninger og ideer fra Nils Erling Olsen, bestyrer ved Husvik Harbour, Syd-Georgia (senere teknisk inspektør ved Thor Dahls rederi. Det ble bl.a. bygget lugarplass for 300 hvalfangere.
02/11-54 omdøpt til TEIE under Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg
1960 Solgt til A/S Albion Star, Sandefjord for £ 100.000 og omdøpt til TOTA og registrert i Sandefjord
1964 I januar ankommer Eriksberg Mek.Verksted i Gøteborg for bruk som losjiskip.
1970 Ankom 03/09 til Santander, Spania for hugging.

 

 

History in English:

1936 Initially ordered by Unilever Ltd., London early 1936. The contract sold to A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord, Norway in December, same year.
1937 Built as motor tanker
THORSHØVDI by Deutsche Werft AG, Finkenwerder, Hamburg, Germany for A/S Odd (A/S Thor Dahl,) Sandefjord, Noway. Launched on 21/08-1937. Delivered to her owners in September.
1940 Served under the Admirality, London as a Royal Fleet Auxiliary from the month of April. RFA THORSHØVDI of Sandefjord, Norway was one of 23 norwegian ships carrying this warstatus.
1943 Blown up by an italian mini submarine 04/08-1943 in Gibraltar, while at anchor, and broke in two.
(Detailed history of the incident, see link:
http://www.warsailors.com/singleships/thorshovdi.html ).
1945 The wreck was still not repaired with the fore part located in Bona, Algerie and the aft ship in Gibraltar
1946 After the war sold by the insurer to the company Skips A/S Oiltank (Georg Vefling), Tønsberg. The ship taken to Newcastle for repair. Put in service as motor tanker GIERT TORGERSEN, Tønsberg. Started her new career chartered by ESSO.
1954 Sold to Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg in June for £ 187.500 and converted to a combined tanker and supply ship at Kieler Howaldtswerke, Kiel after drawings supplied by the whaling manager at Husvik Harbour, South-Georgia, Mr. Nils Erling Olsen. The ship was equipped with cabin capacity for 300 whalers.
On 02/11-54 service for Tønsberg Hvalfangeri, Tønsberg, renamed TEIE.
1960 Sold to A/S Albion Star, Sandefjord for £ 100.000 and renamed TOTA of Sandefjord.
1964 Arrived Eriksberg Mek.Verksted in Gotenburg in January for service as accommodation for temporary yard workers.
1970 Arrived 03/09 at Santander, Spain for demolition.

 

 

Kilde: Oppdatering via Ragnar Andersen)
Siste oppdatering: 25/03-2009 (RI/PS)

 

00219370311801(2) THORSHØVDI sjøsettes 21/08-1937. Bilde via N. Sørensen

00219370320001(3) THORSHØVDI klar for de syv hav---. Bilde via N. Sørensen

00219370320011(4) THORSHØVDI ute i elementene. Bilde via N. Sørensen

00219370320012(5) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

 

KRIGEN KOM TIL THORSHØVDI 04/08-1943

 

00219370312201(6) THORSHØVDI etter eksplosjonen. Hun flyter ennå! Bilde via N. Sørensen

00219370312202(7) THORSHØVDI.Det må vel være hva man kaller et ”bunn slag”?  Bilde via N. Sørensen

00219370312203(8) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370312204(9) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370312205(10) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370312206(11) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370312208(12) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370312209(13) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370312211(14) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370314401(15) THORSHØVDI. Bilde via N. Sørensen

00219370322002(16) THORSHØVDI som TEIE noen år senere. Bilde via N. Sørensen