00219410320001 DS/Hvb NIERN i isen. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra

 

1941 DS/Hvb NIERN (002194103)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt/steam ship, whaling catcher

IMO no:

 

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

1941/05

Bygg nr.:

129

Bygger (yard):

A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord

Eier (owner):

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Disponent (manager):

A/S Thor Dahl, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

325 brt., 112 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 137' 6,5" - Lbp: 129' 9 - B: 25' 6" - D: 14' 9"

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radiopeileapparat/Direction Finder

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKQE

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3 sylindret, syl.diam.: 16"-26"-44", slag/stroke: 27", 194 NHK, Bygget av A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 15,5’ x 12,2', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 3.043 kv/ft., damptrykk: 225 PSI. Bygget ved Fredrikstad mek.Verksted, Fredrikstad

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1941 Bestilt av A/S Odd og bygget som hvalbåt NIEREN ved A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord. Beslaglagt før ferdigstillelse av tyskerne. Levert i mai som vorpostenboot og (om)døpt NORDKAP. Under 2. verdenskrig hadde hun Kriegsmarines kjennemerker V-6106 og V-6310
1945 Tilbakelevert A/S Odd og gjendøpt NIERN Fanget for Fl/k THORHAMMER i alle sesonger fra 1945/46 til 1955/56.
1956 I opplag.
1957 I opplag. Om sommeren benyttet som skoleskip for A/S Thor Dahl.
1958 I opplag. Også denne sommeren benyttet som skoleskip for A/S Thor Dahl. Kurset var beregnet på opplæring av førstereisgutter.
Solgt 27/06-1958 til Skips-A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund for ombygging til tråler,(?) (Trolig feil med hensyn til tråler),
Elevene
ble flyttet over på en annen hvalbåt, THORARINN, da NIERN ble solgt. Ansvarlig for kurset var kapt .Niemann og stuert Naubert Nilsen
NIERN fortsatte som hvalbåt for fangst ved Skjelnan Kvalstasjon, Tromsø. Navn uendret.
1960 Solgt/ovf. til A/S Skjelnan Kvalstasjon (E. Aarseth), Tromsø og omdøpt POLARBRIS V Fanget for Skjelnan fra 1960 til 1965
1966 Solgt til norske fiskere (Erling Jul.Pettersen, Tromsø), ombygd til fiskefabrikk fartøy og omdøpt til KJELLØY. Dampmaskineriet ble skiftet ut med en Deutz diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret m/syl.dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHK v/300 o.min. Bygget Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. I tillegg ble det satt inn tre dieselgeneratorer på 300/95/47 BHK.
1971 Ny oljefyrt donkeykjel innsatt. Arbeidstrykk på 142 psi.
1993
Omdøpt IMSØY. Videre historikk mangler
.

 

 

History in english:

1941 On order by A/S Odd and built as whale catcher NIEREN by A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord. Seized by the Germans before completion. Taken into use by the Germans in May as vorpostenboot and renamed NORDKAP. During the WWII she served under the Kriegsmarines identity marking V-6106 and V-6310
1945 Returned to A/S Odd and renamed NIERN Catching for Fl/F THORHAMMER all seasons from 1945/46 to 1955/56.
1956 Laid up in Sandefjord.
1957 Laid up in Sandefjord. Used as trainee ship for A/S Thor Dahl coming seamen.
1958 Laid up in Sandefjord. Used as trainee ship for A/S Thor Dahl coming seamen.
Sold on 27/06-1958 to Skips-A/S Bjørkhaug (Elling Aarseth), Ålesund, probably for conversion to fishing vessel. The trainees was shifted over to another catcher, the THORARINN.
A/S Thor Dahl did arrange a course for youngsters for training to be a proper seaman at NIERN that summer. All was shifted to THORARINN when NIERN was sold. Responsible persons for the course was capt.O. Niemann and chief stewart Naubert Nilsen
NIERN continued as catcher at Skjelnan Kvalstasjon, Tromsø. Name unchanged.
1960 Sold/tranferred to A/S Skjelnan Kvalstasjon (E. Aarseth), Tromsø and renamed POLARBRIS V. Catching for Skjelnan from 1960 to 1965
1966 Sold to Norwegian fishing men (Erling Jul. Pettersen, Tromsø) and converted to fishing factory vessel, renamed KJELLØY. Steam machinery replaced by a Deutz diesel, 4-stroke/single acting, 6-cylinder w/cyl.dim.: 320 x 450 mm. 1.100 BHP at 300 rpm. Built by Klöckner-Humboldt-Deutz A.G. In addition also equipped with three diesel generators at 300/95/47 BHP.
1971 New oil fired donkey boiler fitted.
Work pressure of 142 psi.
1993
Renamed IMSØY. Further information missing.

 

 

               

Kilde:Narve Sørensen, DnV reg-1953, Ragnar Iversen, Ulf W.Gustavsen
Sist oppdatert: 02/05-2010 (UWG/RI/OL)

 

00219410320010 Niern ombygget til tråler KJELLØY (Bilde via Fredrik Strøm, Hitra