1948 THORSHØVDI

Foto via Jon Røer

00219480620001

Foto via Jon Røer

00219480620006


00219480620007


00219480620008 Anna Salen

Foto via Ove Rosenlund
00219480648101    Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648102     Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648103      Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648104      Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648105      Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648106      Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648108       Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480648109       Som Drillship

Foto via Ove Rosenlund
00219480664401     Kjelene demonteres før ombygging