1949 THORØRN


Foto via Narve Sørensen
00219490220002 
 
Foto via Narve Sørensen
00219490220002 
 Foto via Narve Sørensen

00219490220003

 

Type:

Hvalbåt, motordrevet/whale catcher
(converted from corvette)

IMO no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1941

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Joh.Lewis & Sons Ltd., Aberdeen

Eier (owner):

Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

767 brt., 233 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 206', Lpp: 193,6', B: 33,2', D: 16,5'

Fangst utstyr (equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKTO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stk diesel type SULZER 6TD56/1953, 2.400 BHK (innsatt i 1953)

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning:

pers,

 

 

Historikk:

1941 Bygget som korvett HMS MYOSOTIS ved J.Lewis & Sons Ltd., Aberdeen for Royal Navy (RN), senere omdøpt GRUNNINGUR
1949 Solgt til Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord i juni for ombygging til motorhvalbåt for Thorshavet-eksp.
1951 I tiden 1951/53 ombygget til hvalbåt, bl.a. ble dampmaskinen erstattet med diesel motor.
1956 Om sommeren i fangst fra
Hestnes hvalstasjon Hitra.
1957
Sesongen 1957/58 tilbake som hvalbåt for THORSHØVDI-ekspedisjonen.
1967 Siste sesong på hvalfangst 1966/67 for THORSHAVET-ekspedisjonen.
1969
Solgt til Christiania Spigerverk 25/6-1969 for opphugging

 

 

History in english:

1941 Built as corvette MYOSOTIS by J.Lewis & Sons Ltd., Aberdeen for Royal Navy, later renamed GRUNNINGUR
1949 Sold to Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord in June for conversion to a diesel driven whaling catcher for the Thorshavet-exp.
1951 During 1951/53 converted to whaling catcher
1956 In the summer catching for
Hestnes Whaling station, Hitra, Norway.

1957 The season of 1957/58, catching for THORSHØVDI-expedition.
1967 1966/67 was the last whaling season ever for THORØRN. She was put to lay up mode.
1969 Sold to Christiania Spigerverk 25/6-1969 for scrapping.

 

 

Kilde:Narve Sørensen/Thor-Glimt, DnV reg.-1953
Sist oppdatert: 25/04-2007 (RI/OL)


 

Offiserer på THORØRNS siste sesong på hvalfangst:

Skytter

Albert Arvesen

Radiooffiser

Steinar Olsen, Stavanger

Fører

Ragnar Aas, Stokke

Maskinsjef

Trygve Pisani, Sandar

Overstyrmann

Arnulf Molnes, Giske

1.maskinist

Thorbjørn Pedersen, Sandar

1.styrmann

Einar Tarandrød, Sem

2.maskinist

Henning Johansen, Sandar

Stuert

John Dahler, Sandar

Elektriker

Knut B.Lund, Nøtterøy