00219520120003 (1) MS/Hvb ENERN som nybygg. Bilde via Narve Sørensen

1952 MS/Hvb ENERN (002195201)

Type:

Motorskip, hvalbåt/motor ship, whale catcher

IMO no:

16600

Flagg (flag):

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Byggeår (year built):

Moss Værft & Dokk, Moss

Bygg nr.:

126

Bygger (yard):

1952/11

Eier (owner):

A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

908 brt, 277 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 210’, Lpp: 195,7', B.: 33’, D.: 18’4”

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LIWO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type Norberg, 2-takt/enkeltv. 6 sylindret 21,5"x31", 2.700 BHK v/225 o.min. Bygget av Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, Wisconsin, USA

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

2 x dieselgenerator, hver 200 BHK (130 kW)
1 x nødgen., diesel drevet, 43 BHK

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (donkey boiler), 220 PSI

 

 

Bemanning:

23 pers,

 

 

Historikk:

1952 Bygget som motor hvalbåt ENEREN ved Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord (Thorshavet-eksp.)
Fra svensk maritime presse:
         Vid Moss Værft & Dokk har sjösatts valbåten ENEREN for A/S Thor Dahl i Sandefjord. Enligt NH og ST, blir den nya båten den størsta och kraftigaste i varlden och därjämte den första med vridbar propeller samt Norges första motordrivna valbåt. Propellern, som er den största som byggts i Norge med vridbara blad, har en diameter på 3,2 m, och er konstruerad och byggd av A. M. Liaaen i Ålesund. Den er utförd i rostfritt stål.
         ENEREN har följande huvuddimensioner: längd o.a. 210', längd mellan p.p. 186' 6", bredd 33', djup 18' 4". Farten blir över 16 knop. Tankkapaciteten er mycket stor och ger båten en ovanligt stor aktionsradie. Huvudmaskineriet utgöres av en 6-cylindrig Nordberg dieselmotor, enkelverkande och med en effekt av 2.700 BHK vid 225 varv/min.
1970 Solgt til Ivan Ulsund Rederi, Rørvik 20/6-1970 for ombygging til fiskebåt. Ombygges til ringnotsnurper i Hommelvik.
1971 Ferdig ombygget som ringnotsnurper i oktober. Nye mål: L: 210,0', B: 33,1', D: 19,5', 920 brt. Ny motor: 1 stk dieselmotor av merke MWM (Motoren-Werke Mannheim AG). 4-takt/enkeltv.8 sylindret m/syl.dim.: 360x450mm, 2400 BHK. Omdøpt til TRØNDERBAS. Lastekapasiteten var på 14.000 hl., som var størst i landet. (se:
http://www.ivanulsund.no).
Svein Ulsund hadde ideen til rund styrehusform ved ombyggingen fra ENERN til TRØNDERBAS(2) – og mange fiskebåter er utstyrt med denne styrehusformen i ettertid
1972 Norgesrekord i føringsmengde på 12.500 hl. lodde (tatt på Finnmarkskysten) levert på Møre.
1973 Vinterloddefiske totalt: 102.000 hl., som var bestenotering det året.
1976 Toppet listene for vinter og sommerloddesesongene, vinterlodda ble totalt på 134.000 hl, mens sommerlodda kom på ca. 150.000 hl i alt.
1977 Ombygd til shelterdekker i Ølen. Nye mål: 1.261 brt.
1981 Solgt til P/R Solvår, Alvsvåg, (Magne Alvsvåg, Bremnes), Haugesund. Omdøpt til SOLVÅR
1989 Solgt til Hargun A/S v/Jonny Garvik, Lepsøy. Omdøpt til HARGUN
2003 Hugget i Grenaa, Danmark i september.

 

 

History in english:

1952 Built as whale catcher ENEREN by Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord (Thorshavet-eksp.)
From swedish maritime press:
         At Moss Værft & Dokk a whaling catcher has been launched as ENEREN for A/S Thor Dahl in Sandefjord. According NH
og ST, the new vessel the biggest and most power full anf the first with pitch propeller and Norways first diesel driven catcher. The propeller, the biggest pitch controlled ever built in Norway has a diameter of 3,2 mtr,and constructed by and built by A. M. Liaaen in Ålesund. It's made in stainless steel.
         ENEREN has following main dimensions: length o.a. 210', lenghtbetween p.p. 186' 6", W.: 33', depth: 18' 4". The speed is calc.to more than 16 knots. Bunker capacity is very big and will give the ship a very wide action radius. Main engine consist of a 6-cylinder Nordberg diesel engine, singleacting and an effect of 2.700 BHK at 225 rpm.

1970 Sold to Ivan Ulsund Rederi, Rørvik 20/6-1970 for conversion to fishing vessel. Conversion took place in i Hommelvik.
1971 Completed as purse seiner in October. New measurement: L: 210,0', B: 33,1', D: 19,5', 920 grt. New engine installed. A MWM (Motoren-Werke Mannheim AG). 4-stroke/single acting 8 cyl. dim.: 360x450mm, 2400 BHK. Renamed TRØNDERBAS. Cargo capasity 14.000 hl., as the biggest in Norway at that time. (see:
http://www.ivanulsund.no)
Svein Ulsund had an idea of having the front of the wheelhouse round in shape while rebuilding the  ENERN to TRØNDERBAS(2) – and many of the fishing vessels have been equipped with this form on the wheelhouse after that
1972 Norwegian record on same keel a volume of 12.500 hl. capelin (taken on the coast of Finnmark) delivered on Møre (West-Norway).
1973 The winter capelin fishery a total of 102.000 hl., as the best noted that year.
1976 Topping the list of winter and summer caplin season. The winter catch of capelin a total of 134.000 hl, while the summer catch of capelin ended up at a total of 150.000 hl.
1977 Converted to a shelterdecker in Ølen. New meas.: 1.261 grt.
1981 Sold to P/R Solvår, Alvsvåg, (Magne Alvsvåg, Bremnes), Haugesund. Renamed SOLVÅR
1989 Sold to Hargun A/S v/Jonny Garvik, Lepsoy.
Renamed HARGUN
2003 Broken up in Grenaa, Denmark in September.

 

 

Kilder: Narve Sørensen, DnV reg-1953, Liv-Agno Ulsund via Helge Lund
Sist oppdateret: 05/09-2006 (RI/OL)

 

Hvb ENERN. Offiserer i sesongen 1960/61

Skytter

Elling Nilsen,

Råde

Maskinsjef

Arne Johannessen,

Sandar

Fører

John Edvardsen,

Råde

2. mask.

John Skau,

Slagen

1. styrm.

Edvard Skjelberg,

Sandefjord

3. mask.

Bjørn Håkonsen,

Sandefjord

2. styrm.

Ole Jonny Hansen,

Onsøy

Stuert

Arne Iversen,

Sandar

Telegrafist

Tore Wiksten,

Larvik

 

 

 

 

00219520120004 (2) MS/Hvb ENERN på vei mot sør. Bilde via Narve Sørensen

00219520120008 (3) MS/Hvb ENERN besøker Syd-Georgia i 1962. Bilde via Ulf W. Gustavsen

00219520120001 (4) MS/Hvb ENERN ankommer Thorøya fra fangstfeltet. Vårens eventyr for mange i Vestfold. Bilde via Narve Sørensen

00219520120005 (5) MS/Hvb ENERN for ombygging i Hommelvik. Foto Svein Ulsund

00219520120006 (6) MS/Hvb ENERN som TRØNDERBAS i 1976

00219520120007 (7) MS/Hvb ENERN som TRØNDERBAS etter ombygging til shelterdekker i 1977. Foto: Tore Ulsund