00219540220002 MS THORSCAPE forlater Durban på sin vei videre langs afrika kysten. Bilde via Narve Sørensen.

 

1954 MS THORSCAPE (2)(002195402)

Type:

Motorskip, shelterdekker, tørrlast/motor ship, shelter deck, General cargo

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1954/10

Bnr (Sno).:

398

Bygger (yard):

A/S Bergens mek.Verksteder, Bergen

Eier (owner):

Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

7.800 tdw, 4.981 brt, 2.755 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 442,3'(134,8m) - B: 48,2'(17,7m) - dypg.: 25'3 ¾"(7,7m)

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

4 lasterom/5 luker utstyrt med 15 bommer (1 x 30T, 14 x 5T) og 14 vinsjer.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LARD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor type Sulzer, 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, syl.dim.: 720x1.250mm, 5.600 BHK v/125 o.min. Bygget av Sulzer Bros.Ltd, Winthertur.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,5 knop/20,0 Mt per døgn/1.097 Mt bunkerkapasitet.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgenerator, 300 BHK.
1 x nødgenerator, 38 BHK

Tot.el.kraft (el.power):

600kW/440-220VAC/60Hz

Kjele(r) (boiler):

1 x hjelpekjel (donkey boiler), oljefyrt, 100 PSI,
1 x eksoskjel (exh.gas economiser), 100 PSI

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1954 Bygget som tørrlastskipet MS THORSCAPE av A/S Bergens mek.Verksteder, Bergen for Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Levert i oktober. Går inn som en del av Christensen Canadian African Line CCAL.
1961 Overført til Norse Oriental Line (NOL).
1976 Solgt 6/3-1976 til Pacific International Lines (Pte)Ltd., Singapore som siste skip i Pacific-Orient Line. Etter dette ble linjen avviklet. Omdøpt COTA SABAS
1983
Ankom Bedi, India 9/2-1983 for opphugging

 

 

History in English:

1954 Built as general cargo MV THORSCAPE by A/S Bergens mek.Verksteder, Bergen for Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Delivered in October. Joining the Christensen Canadian African Line CCAL.
1961 Transferred to Norse Oriental Line (NOL).
1976 Sold 6/3-1976 to Pacific International Lines (Pte)Ltd., Singapore as the last ship of the Pacific-Orient Line. After the sale the line was terminated. Renamed COTA SABAS
1983
Arrived Bedi, India 9/2-1983 for breaking.

 

 

Kilde: "Thor-Glimt", Ragnar Andersen. Arne Sognnes notater.
Sist oppdatert: 07/12-2007 (RI/OL)

 00219540220003 MS THORSCAPE. Et nydelig stykke Norge på havet. Bilde via Narve Sørensen.

 

 

 


Bilder fra innrednoingen i passasjeravdelingen på MS THORSCAPE, fra den gang man bygget fartøy med stil.
Bilder via Narve Sørensen.

Det fantes også peis om bord, i passasjer salongen.

 

 
THORSCAPE hjalp Melbourne med vann
            Under en tørkeperiode i Melbourne og staten Victoria i januar måned, var det så lite ferskvann at rasjonering måtte innføres for havevanning, bilvask og all annen bruk av vann unntatt for matlagning, vask og drikkevann.
            Da THORSCAPE kom til Melbourne, fant kaptein John Sørensen ut at han kunne gå til Singapore med noe mindre vann enn han hadde ombord. Derfor tilbød han Melbourne City Counsel ca. 1.000 tonn ferskvann av skipets beholdning, hvilket selvsagt ble mottatt med stor takknemlighet og med stort oppslag i pressen.

Tømmermann Foo Kok Kwee har seilt 13 år med THORSCAPE.Bilder fra offiser messen julen 1967

 Bilde fra offiser messen julen 1967

 

 

 

 

Med salg av MS THORSCAPE forsvant også PACIFIC-ORIENT LINE (NOL).

Fra "Thor-Glimt" Nr.37 – April 1976

            Rederiet har solgt MS THORSCAPE til Pacific International Lines (Pte) Ltd., Singapore. Skipet ble overtatt i Singapore av de nye eiere den 6. mars 1976.
            MS THORSCAPE er bygget i 1954 ved A/S Bergens Mek. Verksteder, Solemsviken, og er på 7.800 tonn dødvekt. Skipet har seilt i rederiets linjer - først i Christensen Canadian African Lines og fra 6. oktober 1961 i Norse Oriental Line.
            Efter overtagelsen har skipet skiftet navn til COTA SABAS. I og med salget av THORSCAPE er også Norse Oriental Line avviklet efter 21 års drift. I et intervju med Sandefjords Blad den 10. mars sier direktør Per Fogstad:
            - Vi startet Norse Oriental Line i 1955. Linjen har den hele tid vært drevet med skip som hadde gjort sine første års tjeneste i en av rederiets andre linjer. Efter som denne andre linje blev tilført ny tonnasje overførte vi de eldre skip til Norse Oriental Line, som den hele tid har vært drevet mellom Malaysia - Singapore, og Brisbane, Sidney og Melbourne i Australia. Der har alltid vært stor konkurranse på denne linjen, men med rimelige skip var det allikevel en beskjeden overskuddsforretning. I årenes løp er laste- og losseutgifter steget svært meget i Australia. Særlig de to siste år har kurven vist en nesten utrolig stigning. I et enkelt tilfelle betalte vi i en av de australske havner hele 81 % av bruttofrakten bare i losseutgifter.
            Driftsutgiftene for eldre skip har også steget svært meget i de senere år. Når dertil kom en firedobling av bunkersprisen, ble resultatet tap på driften av linjen i 1974 og et større tap på driften av linjen i 1975. Vi kom da til den konklusjon at det ikke lenger var mulig å drive linjen med eldre konvensjonelle linjeskip.
            - Har De da ikke overveiet å gå over' til mer moderne tonnasje for linjen?
            - Jo. I tre uker i november var jeg i Singapore og Australia for å diskutere med våre agenter hva der kunne gjøres for å reorganisere linjen ved bruk av moderne tonnasje skikket til å føre containere. Med containere kan man vanligvis regne med meget få dager i havn og litt rimeligere laste- og losseutgifter. Vi kom med agentene frem til et prosjekt som gikk ut på at skulle linjen fortsette, måtte det være med et leiet containerskip. Undersøkelser har vært foretatt helt til det siste, men i slutten av februar fikk vi melding om at kalkulasjoner viser at selv et moderne containerskip vil ikke kunne påregne overskudd i farten.
            - Det er flere Singapore-eide linjer i fart mellom Singapore og Australia. Den sterkeste linje eies av Singapores regjering. Den australske regjering som eier Australian National Lines har tilkjennegitt at de akter å ta opp farten mellom Australia og Singapore i nær fremtid, i samarbeide med den linjen som eies av regjeringen i Singapore. Med den av De Forenede Nasjoner (UNCTAD) foreslåtte 40/ 40/20 % fordelingsnøkkel om trafikk mellom to land, vil det bety at 80 % av handelen mellom disse to land kan bli kontrollert av de to nasjonaleide linjer. Der er ca. 16 linjer i fart mellom de to land, så da sier det seg selv at de 20 % disponible for andre lands flagg ikke gir eksistensgrunnlag for fortsatt drift, selv med moderne tonnasje. Derfor har vi besluttet å innstille linjen i og med salget av M/S «Thorscape».
            M/S «Thorscape» er et nydelig skip. Det er utrolig at det snart er 22 år gammelt. - Vi kan takke våre dyktige offiserer og mannskaper for at det i alle år har vært så godt vedlikeholdt at det nu selv 22 år gammelt ser nesten nytt ut, sier Fogstad til slutt.

 

 

Da det norske flagget ble firt på MS THORSCAPE 6. mars 1976. Fra høyre sees: Kaptein Arnold Thorvaldsen, overstyrmann Hans Kr. Hønsvall, inspektør Einar Hansen, Operation Manager, Captain R. B. Taylor, Pacific International, skipets nye fører, captain Rosario og de 2 nye styrmenn.

 00219540220008 MS THORSCAPE i havn i Montreal. Bilde via Narve Sørensen.

 

 

 

THORSCAPE i Havn og i tørrdokk.

 THORSCAPE i Stillehavet. Bilde via Narve Sørensen.

 

Se flere bilder av skipet