00219620120007 TT THORSHALL. Bilde via Morten Bjørndalens samlinger.

 

1962 TT THORSHALL(2)(002196201)

Type:

Turbinskip, tanker/steam ship, turbine, tanker

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1962/1

Bnr (Sno).:

188

Bygger (yard):

Uddevallavarvet A/B, Gøteborg

Eier (owner):

A/S Odd og Aktieselskabet ”Ørnen” (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

42.709 tdw, 27.040 brt, 17.035 nrt

Dimensjoner (size):

Loa: 723’9” (220,61m) - B.: 97’0” (29,566m) - dypg.: 36’6,5”

Lastehandterings syst.
(cargo handling.):

4 x lossepumper, total kapasitet ca.5.000 kub.meter pr time.

 

 

Navigasjonsutstyr:

Radar, gyrokompass, ekkolodd, autopilot og peileapparater

Kommunikasjon (comm.):

Komplett radiostatsjon

Kallesignal (Call sign.):

JXQJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampturbiner type General Electric, 19.500 AHK v/102 o.min

Fart/forbr.(speed/cons.):

16,0 knop/80 Mt/døgn

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x vannrørskjeler (water tube) type Foster Wheeler

 

 

Bemanning (crew):

52 pers,

 

 

Historikk:

1956 I mai fikk byggeverkstedet Uddevallavarvet A/B sin første store kontrakt på bygging av seks 40.000 tdw tankskip for amerikanske oljeselskap. Noen av disse ble aldri bygget. I samme år bestilte også A/S Thor Dahl to 34.000 tdw tankskip. Den ene fikk navnet THORSVAAG (1958).
1959 Dette året ble det ene skipet lagt om til en 40.000 tdw, og overtok derfor plassen til en av de kansellerte amerikanske tankerne.
1962. 2.januar gikk dette skipet prøvetur på Vingamilen før overlevering til sine eiere. Bygget som turbin tanker THORSHALL av Uddevallavarvet A/B, Gøteborg for A/S Odd og Aktieselskabet ”Ørnen” (A/S Thor Dahl). Overlevert til rederiet 26.januar.
Navnet fikk den etter et linjeskip som var solgt i 1960. Etter levering gikk THORSHALL mot Persiske Gulf for ordre for å gå inn på løsfart. Kaptein var Hans Andreassen.
1962 Denne sommeren gikk skipet inn på en 18 måneders kontrakt med SHELL.
1964 THORSHALL vender nesen hjemover til Sandefjord i mai  i opplag. Opplaget varte ikke lenger enn til juli da det det gikk inn på en 5-års kontrakt for Caltex.
1965 2/11-65 går TT THORSHALL på grunn kl 04.14 lokal tid på vestpynten av Java i innløpet til Sundastredet. Skipet hugger i de store
dønninger og totalforliser. Alle besetningsmedlemmer kommer fra det med livet i behold. Skipet var bemannet med 14 norske offiserer, samt et 35 kinesere fra Hong Kong.
1966 Skuta bragt flott 29/9-66, etter at assuranseoppgjøret var ferdig. Vraket ble slept via Singapore til Kobe for inspeksjon. I lengere tid ble skipet liggende opplagt ved Aioi før det ble solgt til opphugging.
1970 I juli kom THORSHALL til Kaohsiung for opphugging.

 

 

History in English:

1956 In May the ship yard Uddevallavarvet A/B had their first big contract of building six 40.000 tdw tankers for American oil companies. Some were never built. Same year also A/S Thor Dahl ordered two 34.000 tdw tankers. One of them was named THORSVAAG (1958).
1959 This year a decision was taken of increasing the size of the next to a 40.000 tonner. She took the place of one of the canselled american tankers.
1962. 2nd of January she went on a sea trail at Vingamilen on the Swedish south-east coast before handed over to her owners. Built as turbin tanker THORSHALL by Uddevallavarvet A/B, Gøteborg for A/S Odd og Aktieselskabet ”Ørnen” (A/S Thor Dahl). Delivered 26th of January.
She was named after a cargoliner sold in 1960. After delivery THORSHALL sailed for Persian Gulf (PG f.o) for order. The master was Hans Andreassen.
1962 This summer she joined a 18 months contract with oil company SHELL.
1964 THORSHALL turns her bow homeward to Sandefjord to visit the layup buoy for a short while. In July she went away again, starting on a 5-years deal with Caltex.
1965 2/11-65 går TT THORSHALL på grunn kl 04.14 lokal tid på vestpynten av Java i innløpet til Sundastredet. Skipet hugger i de store
dønninger og totalforliser. Alle besetningsmedlemmer kommer fra det med livet i behold. Skipet var bemannet med 14 norske offiserer, samt et 35 kinesere fra Hong Kong.
1966 Skuta bragt flott 29/9-66, etter at assuranseoppgjøret var ferdig. Vraket ble slept via Singapore til Kobe for inspeksjon. I lengere tid ble skipet liggende opplagt ved Aioi før det ble solgt til opphugging.
1970 I juli kom THORSHALL til Kaohsiung for opphugging.

 

 

Kilde: Thor-Glimt, oppdatering via Ragnar Andersen, boken "De norske Uddevalla skipene" av Dag Bakka jr.,
Sist oppdatert: 21/05-2007 (RI/OL)

 00219620120001 TT THORSHALL(2). Bilde via Narve Sørensen.

 00219620120002 TT THORSHALL forlater La Valetta på Malta etter fullført verkstedsopphold i tiden 1 til 8 desember 1963. Bilde via Narve Sørensen.

 

 

TT THORSHALL (Fra Thor-Glimt Nr.17 Desember 1965)

 

 

 

            Det tre år gamle skipet - rederiets eneste turbinskip - blir muligens oppgitt som tapt efter grunnstøtningen på Java. Skipet er på 42.708 tonn dødvekt, bygget ved Uddevallavarvet, og gikk på et fem års tidscerteparti for Dutch Caltex da ulykken skjedde. Skipet var på ballastreise fra Botany Bay hvorfra det gikk 23. oktober til Dumai på Sumatra hvortil det var ventet 4. november.
            Til alt hell ble alle ombordværende reddet iland helt uskadd, men -det var en nervepirrende og dramatisk tid mens redningsaksjonen sto på. På grunn av avstandene og kommunikasjonsforholdene var det i høy grad også spennende dager og netter i rederiet, hos våre agentforbindelser i Bangkok og Singapore og på de norske utenriksstasjoner i Bangkok og Djakarta. Kontinuerlig telex- og telegramvakt ble holdt på kontorene, kontakter ble opprettet med de indonesiske myndigheter, forespørsler om hjelp ble sendt ut, alt i den eneste og viktigste hensikt: først å redde menneskeliv, dernest om skipet kunne berges. Vi skal kort referere det som skjedde fra dag til dag slik som det kom til uttrykk gjennom de informasjoner som rederiet mottok :

 


2. november
:
            Kapteinen telegraferer at skipet er grunnstøtt klokken 04.14 lokal tid med full fart på stranden på vestpynten av Java i innløpet til Sundastredet, posisjon 6 grader 50 minutter syd, 105 grader 23 ½' minutter øst. Skipet står utsatt i pålandsdønninger og ligger tvers i sjøene. Det hugger adskillig, men værforholdene er gode, og det er foreløbig ingen fare for de ombordværende. Skipet har 14 norske

offiserer ombord samt 5 hustruer og ett barn. Besetningen består av 35 kinesere fra Hong Kong.
            Straks efter grunnstøtningen sendte skipet ut anmodning om øyeblikkelig assistanse. Dampskipet NEGO STAR tilhørende Wallem & Co., Bergen, kom frem klokken 16.00 lokal tid og ligger ved havaristen.

 

3. november :
            Store sjøer bryter over havaristen og NEGO STAR kan ikke gjøre noe. TT THORSHALL har sendt ut nødmelding, og kapteinen ber om helikopterassistanse for å redde de 55 som er ombord. Men redningsaksjonen vanskeliggjøres på grunn av de politiske forhold fordi skipet ligger så nær Indonesia. Gjennom den norske ambassade i Bangkok har ambassadør Ivar Melhuus anmodet de indonesiske myndigheter om å organisere en hjelpeaksjon. Kapteinen telegraferer at situasjonen ikke

har forverret seg siden grunnstøtningen. Leif Høeghs HØEGH CAPE har meldt at den er på vei til havaristedet. En japansk sjøgående taubåt DIASHO MARU No.1 er på vei til TT THORSHALL. Om den kan gjøre noe, er i øyeblikket uvisst. Livbåtene kan ikke brukes slik været nu er, og vi har ikke fått bekreftelse på at helikopterne er kommet frem. Det er opprettet et meget godt samarbeide med den indonesiske marineattacheen som sier at Indonesia vil tillate et hvilket som helst marinefartøy å gå til hjelp. Rederiet har også vært i kontakt med den

britiske og amerikanske marine.

 

4. november :
          Stemningen ombord på TT THORSHALL er god, og kapteinen betegner situasjonen som lysere. Han opplyser videre at skipet har hatt besøk av et indonesisk helikopter som efterlot beskjed om at det vil komme tilbake for å hente de 5 kvinnene og barnet som er ombord. Liberiatankeren GANASELLA ligger ved havaristen. Oslobåten HØEGH CAPE er gått videre mot Singapore efter beskjed fra TT THORSHALL's kaptein fordi den ikke kan gjøre noe avtrekksarbeid. Skipet står hardt på grunn mellom 50 og 100 meter fra land.

 

5. november :
          Bortsett fra kapteinen og 12 andre norske offiserer ble hele resten av mannskapet tatt iland av helikopter. Av disse er 5 kvinner og ett barn samt 18 kinesere som er brakt til Djakarta. Følgende er evakuert :
          Fru Hjørdis Ask
          Fru Grete Gulbrandsen med hennes 13 måneder gamle sønn Odd
          Fru Brit Hansen
          Fru Hjørdis Gulbrandsen
          Maskinassistent Karsten Andersen.

          Vaktholdet ved havaristen er overtatt av Haugesundsbåten HOI HOUW idet Liberiatankeren GANASELLA er gått videre. Den japanske slepebåten som var meldt å være underveis er ennu ikke kommet frem.

 

7. november :
          9 norske offiserer er fremdeles ombord i TT THORSHALL. 21 er ombord i HOI HOUW som er på vei til Singapore via Christmas Island. De 9 norske offiserer vil bli stående ombord i TT THORSHALL i noen dager fremover med mindre situasjonen forverrer seg og det blir alvorlig fare på ferde. Det arbeides intenst med å få bergingseksperter og bergingsbåter frem til TT THORSHALL.

 

8. november :
          Situasjonen for havaristen har ikke forverret seg.

 

9. november :
          Bergingsmulighetene for TT THORSHALL ser ut til å bli vanskelige. Det er bestemt at det hollandske bergingsselskapet Smit Internationale Sleepdienst, Rotterdam, skal forsøke å berge TT THORSHALL. To av selskapets båter RODE ZEE og BARENTSZ ZEE skal gå til skipet og forsøke å trekke det av. Førstnevnte båt ventes å kunne være fremme om ca. 10 dager, den andre om ca. 14 dager. En hollandsk bergningsekspert flyr til Djakarta og vil straks forsøke å komme ombord i TT THORSHALL ved hjelp av helikopter. 9 norske offiserer står fremdeles ombord i TT THORSHALL hvor situasjonen er uforandret, bortsett fra at skipet nu har gravd seg noe ned i sanden. Været er bra. Den japanske bergningsbåten hadde ikke tilstrekkelig utstyr ombord til redningsforsøket og er blitt opptatt med annet oppdrag

 

10. november :
          De 7 første som ble brakt iland med helikopter kommer hjem til Fornebu med fly fra Djakarta. Maskinsjef Olaf Ask og elektriker Jan Edgar Hansen reddet iland av helikopter fra det indonesiske flyvåpen. De resterende 7 vil bli brakt i land i løpet av dagen. Ingen umiddelbar fare ombord på TT THORSHALL. 4 nordmenn, overstyrmann Røed, førstemaskinist Gulbrandsen, annenmaskinist Davidsen og pumpemann Hem, og 17 kinesere er ombord i HOI HOUW på vei til Singapore via Christmas Island

 

15. november :
          De 7 siste offiserene har nu forlatt fartøyet og er kommet til Djakarta med helikopter. Tidligere var 2 offiserer landsatt, og de 9 skal foreløbig bli i Djakarta for eventuelt å bistå under bergingsforsøkene.
          TT THORSHALL har fått lekkasjer i tankene, og det er nu blitt lekkasje også i maskinrommet. De siste ombordværende ble landsatt av sikkerhetsmessige grunner, blant annet fordi været har forværret seg.

 

16. november :
          4 offiserer kom hjem til Fornebu med fly fra Singapore. De var blant dem som ble tatt ombord i HOI HOUW .

 

18. november :
          TT THORSHALL kan neppe berges. Maskinrommet er fyllt med vann og sand, og sjøene slår helt opp på båtdekket. Skipet har 5 graders slagside og store lekkasjer i tankene. Det er sunket så dypt i sanden at det stikker 50 fot akterut og 30 fot forut. Aktre pumperom er fyllt med fyrolje. De 2 hollandske bergningseksperter har vært ombord i skipet. Bergingsutsiktene synes meget vanskelige, for ikke å si umulige. Ytterligere 6 offiserer er kommet hjem med fly fra Djakarta:

          Annenstyrmann   Roar Alf Larsen
          Telegrafist           Svein Jørgen Raaen
          Tredjemaskinist   Mathias Næss
          Tredjemaskinist   Jan E. Larsen
          Tredjemaskinist   Harald Gulbrandsen
          Elektriker            Jan Edgar Hansen.
          Kaptein Hans Andreassen, førstestyrmann Anders Larsen og maskinsjef Olav Ask kom hjem 7. desember etter at sjøforklaring var avholdt i Djakarta.