1967 THORSWAVE

Se flere bilder i fra skipet

Type:

Tørrlast/General cargo/fruktskip

IMO no:

6722375

Flagg:

NOR

Reg.havn:

Sandefjord

Bygger:

Framnæs Mek.Værksted, Sandefjord

Bygg nr.:

171

Byggeår:

1967

Eier:

Thor Dahl Hvalfangerselskap, A/S Odd og A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord

Klasse:

DnV +1A1, Ice B, T, F, E0, KMC

 

 

Tonnasje:

13.380 tdw, 10.132 brt, 5.695 nrt

Dimensjoner:

Loa: 159,55 m, B.: 21,64 m, dypg.: 9,24 m

Laste/losseutstyr:

5 lasterom. Lasterom 3 og 4 innredet for kjøle/fryselast
2 stk 3 tonns, 10 stk 5 tonns, 4 stk 5/10 tonns, 2 stk 15 tonns, samt 1 stk 30 tonns bommer operert av el.drevet lastevinjer.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon:

 

Kallesignal:

LMVA

 

 

Fremdrift:

1 stk Horten-Sulzer 2-takt/enkelv. Tyep 6RD90. 13.800bhk v/119 o/min

Fart/forbruk:

19,5 knop v/dypg. 8,84 m (21,34 knop gj.snitt på prøveturen)

Hjelpemaskineri:

3 x Bergen Diesel 4-takt, type RTBG 6. 540bhk v/600 o/min (NEBB generatorer)

Total el.kraft:

1440kVA/440-220V/60Hz

Oljefyrt kjel(e):

 

Eksoskjel:

 

 

 

Bemanning:

30 pers,

 

 

Historikk:

1968 Bygget ved Framnæs mek.Værksted som MS THORSWAVE for A/S
Thor Dahl, Sandefjord . Skipet overlevert 9/1-1968
1972 Ombygging av rigg. To Stülcken 35 tonns containermaster
installeres. Montert i Durban i mai 1972
1983 Solgt til Rimnes Maritime Corp., S.A. (Loutra Shipping & General Enterprises Ltd) og døpes IRINOULA og registreres i Monrovia, Liberia.
1985.Solgt til opphugging i India, fremdeles under navnet IRINOULA og ankom Indisk opphuggingshavn ca. 1/10-1985

 

 

History in english:

1968 Built by Framnæs mek.Værksted, Sandefjord as MS THORSWAVE for A/S Thor Dahl, Sandefjord . Delivered to the owner 9th of Jan.1968
1972 New heavylift gear. Two Stülcken 35 tons container heavylift masts
installed. Completed in Durban in May 1972
1983 Sold to Rimnes Maritime Corp., S.A. (Loutra Shipping & General Enterprises Ltd) renamed IRINOULA and registered in Monrovia, Liberia.
1985.Sold to scrapping in India , still by the name of IRINOULA. Arrived indian  demolition port 1/10-1985

Kilde: Narve Sørensen/Thor-Glimt. Oppdatert via Ragnar Andersen, Bjørn D.Karlsen
Sist oppdatert: 12/01-2006 (RI)
- OL

 

Fra THOR-Glimt:
M/S THORSWAVE - vårt
nyeste, hurtigste og mest
moderne linjeskip

Skipet overlevert fra A.S Framnæs mek. Værksted
9. januar 1968
            MS THORSWAVE, byggenr. 171 ved A/S Framnæs mek. Værksted, er et efter forholdene
stort og hurtiggående linjeskip. Og det er vel ikke for mye sagt at det i år vært stillet mange
forventninger til dette skip og av denne type. Skipet ble overlevert fra A/S Framnæs mek. Værksted til
rederiet den 9. januar og overleveringen fant sted ved innløpet til Sandefjordsfjorden efter en vellykket
prøvetur. Det var direktør Leif Aanderud som på vegne av verkstedet leverte skipet til sine nye eiere
ved direktør Per Fogstad.
            Under talene ved overleveringen påpekte direktør Fogstad at skipet siden kontraheringen har
utviklet seg fra 11.500 t.d.w. til 12.825 t.d.w. Rederiet trenger i høy grad skipet og den økede
tonnasje, konkurransen er skarp i linjefarten -i dag og det er å håpe at skipet alltid må ha full last.
Direktør Fogstad takket Framnæs for et meget godt stykke arbeide og bragte en hilsen til gudmoren,
fru Astrid Aanderud, som hadde fødselsdag samme dagen.
            Direkter Leif Aanderud takket rederiet for utvist tålmodighet da skipets levering av flere
grunner ble endel forsinket.
            På overleveringsturen deltok en rekke representanter fra Veritas, skipskontrollen,
leverandører, verkstedet, rederiets tekniske avdeling og offiserer. Skolestyrer Jon Aasen ved
Unneberg skole var også med, da THORSWAVE er Unneberg skoles adopsjonsskip.
            Skipet gikk tekniske prøveturer den 20. og 23. desember og oppnådde herunder en
gjennomsnittsfart på 21,34 knop. Dessverre var ikke været det aller beste for å foreta fartsprøve, men
ombord var det i første rekke all automatikken som ble omfattet med interesse av ekspertisen.
THORSWAVE er det første FMV-skip i Det norske Veritas E0 klasse. Skipet har ikke
passasjerbekvemmeligheter.
            Under den tekniske prøvetur overbragte direktør Georg Moe en hilsen fra skipsreder Lars
Christensen jr. som ville at det skulle overrekkes en sjekk til arbeidernes selvpensjoneringskasse.
Som tillitsmann takket Arne Granerød for julegaven og opplyste at sjekken var på kr. 10.000,-. Denne
gaven var en oppmuntring og beløpet var meget verdifullt og ville gjøre mulighetene bedre for FMV's
pensjonister. Han minnet om Thor Dahl/Framnæsfamilien hvilket innebærer større forpliktelser og sa
at også arbeiderne ved Framnæs mek. Værksted er interessert i tilfredse kunder. Granerød håpet at THORSWAVE ville bli en god representant for rederiet og innfri de forventningene som er stillet, at
 det måtte bli en god ambassadør for distriktet og verkstedet samt et godt hjem og en trivelig
arbeidsplass for de ansatte ombord.
            De tekniske data om skipet er følgende: Lengde overalt 159,55 m, lengde mellom
perpendikulærer 149,35 m, bredde 21,64 m, dybde 1. dekk 12,50 m, dybde 2. dekk 8,75 m,
dypgående 9,24 m, dødvekt 12.825 tons, fart ved dypgående 8,84 m, 19,5 knop.
Klasse: Det norske Veritas +1A1, Is B, T, F, E0, KMC.
            Skipet er et tørrlasteskip arrangert med bakk oplang poop og er inndelt i 5 lasterom med
maskinrom beliggende mellom rom 4 og 5. Lasterom nr. 3 og 4 er delvis innredet som lastekjøle- og
fryserom på tilsammen 140.000 kub.fot. Rom nr. 5 er under 2. dekk inndelt i 4 lastoIjetanker for
vegetabilske oljer.
            Alle værdekksluker er hydraulisk opererte patentluker med kjettingtrekk av Gøtaverken-ASCA
konstruksjon. Foldingslukene i mellomdekkene er elektrisk manøvrert og drevet av
elektrisk/hydrauliske kompaktaggregater og vrihydrauler av Gøtaverken ASCA konstruksjon.
            Laste- og losseutstyret består av i alt 2 stk. 3 tonns, 10 stk. 5 tonns, 4 stk. 5/lU tonns, 2 stk.
15 tonns og 1 stk. 30 tonns bommer betjent av Thrige lastewincher. Skipet er utstyrt med 4
automatiske fortøyningswincher.
            Dobbeltbunn er arrangert i hele skipets lengde og inndelt i bunker- og ballasttanker samt en
rørtunnel foran maskinrommet. I rørtunnelen er det arrangert skinnegående vogn for å lette
vedlikeholdet av de rør og hydraulisk fjernopererte bunker- og ballastventiler som er installert der.
            Fremdriftsmaskineriet er en direkte koblet Horten/ Sulzer motor, type 6 RD 90, som ved 119
o/min. yder 13.800 BHK.
            Hjelpemaskineriet består av 3 stk. Bergen Diesel motorer, type RTBG 6, som hver yder 540
BHK ved 600 o/min. og er direkte koblet til hver sin 480 KVA NEBB generator.
            Maskineriet er arrangert spesielt med henblikk på rasjonell drift og vedlikehold og er utstyrt for
periodevis ubemannet maskinrom. Det norske Veritas klasse E0. Overvåking av maskineriet foregår
fra et kontrollrom konstruert med henblikk på avdemping av maskinstøy. Systemet for overvåking og
automatikk er av verkstedets egen konstruksjon.
            Fra kontrollrommet foretas også tankpeilinger ved hjelp av et pneumatisk fjernpeilesystem,
samtidig som manøvrering av de hydraulisk opererte bunker- og ballastventiler foretas fra samme
sted. Hovedmotoren manøvreres enten fra kontrollrommet eller fra broen. Maskinromslensingen
utføres automatisk.
            Lastekjøleanleggets maskineri er samlet i eget maskinrom og dekker foruten klassens krav
også reglene for U.S. Department of Agriculture.
            All innredning er arrangert i overbygg over maskinrommet. Foruten 1-manns-lugarer til
besetningen ombord, er det innredet gymnastikkrom og badebasseng. For å øke besetningens
komfort er samtlige lugarer og oppholdsrom luftkondisjonerte, ved siden av at et stort antall
radioapparater, televisjonsapparater, musikkanlegg og calling er installert.
Skipet er utstyrt med det mest moderne navigasjonsutstyr.
Skipets rasjonalisering innebærer en bemanning på 30 mann.