1991 THORNESS


Foto via Narve Sørensen
00219910120001

Type:

VLCC – Tanker for Oil

IMO no:

7326960

Flagg:

NOR/NIS

Reg.havn:

Sandefjord

Bygger:

Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nagasaki

Bygg nr.:

1705

Byggeår:

1973

Eier:

K/S Thorness (A/S Thor Dahl Shipping), Oslo

Klasse:

Lloyds

 

 

Tonnasje:

269.349 tdw, 130.145 brt, 108.734 nrt

Dimensjoner:

Loa: 338,34m, B: 53,62m, Dypg.: 20,65m

Laste/losseutstyr:

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon:

 

Kallesignal:

LAOA4

 

 

Fremdrift:

1 stk Mitsubishi main turbine system, 30.000 SHP

Fart/forbruk:

 

Hjelpemaskineri:

 

Total el.kraft:

 

Oljefyrt kjel(e):

 

Eksoskjel:

 

 

 

Bemanning:

pers,

 

 

Historikk:

1973 Bygget som turbintanker BRITISH NORNESS ved Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nagasaki. Levert i september
1988
Solgt til Lombard Finans Ltd., Gibraltar. Omdøpt HAPPY NORNESS og registrert i Gibraltar
1991 Solgt til P & O Steam Nav. Co., Gibraltar i juli og omdøpt TT THORNESS.
1991 Solgt til K/S Thorness (A/S Thor Dahl Shipping), Oslo i desember. Beholder navn, men registreres i Oslo.
1993 Solgt til Andros Maritime Agencies Ltd., Piraeus. Omdøpes til TT SYMI og registreres i Piraeus.
2000 Solgt til indiske opphuggere, ankom Alang 23/02-2000

 

 

History in english:

1973 Built as turbine tanker BRITISH NORNESS by Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nagasaki. Delivered in September
1988
Sold to Lombard Finans Ltd., Gibraltar. Renamed HAPPY NORNESS and registered i Gibraltar
1991 Sold to P & O Steam Nav. Co., Gibraltar in July and renamed TT THORNESS.
1991 Sold to K/S Thorness (A/S Thor Dahl Shipping), Oslo in December. Kept the name, but home port changed to Oslo.
1993 Sold to Andros Maritime Agencies Ltd., Piraeus.
Renamed TT SYMI and registered in Piraeus.
2000 Soldt to indian breakers, arrived Alang 23rd of Febr.-2000

Kilde: Ragnar Andersens notater.
Sist oppdatert: 29/12-2005 (RI)