1909 FREMAD
 

Type:

Seilskip, skonnert (m/tre skrog), bottlenosefanger/sail ship, schooner (w/wooden hull), bottlenose catcher

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1871

Bnr (Sno).:

2

Bygger (yard):

Rødsverven (Framnæs mek. Værksted), Sandefjord

Eier (owner):

A/S Oceana (Haldor Virik), Sandefjord

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

148 brt, 100 nrt

Dimensjoner (size):

L: 92,8' - B: 21,9' - D: 10,6'

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil/sail

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Fører 1854 for Chr. Christensen: H.J Berg

 

 

Historikk:

1871 Bygget som seilskip (skonnert) FREMAD ved Rødsverven (Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Chr.Christensen, Framnæs, Sandefjord.
1889 Solgt til A/S Oceana (Chr.Christensen), Sandefjord. Benyttet som bottlenosefanger, selfanger.
1898 Chr.Christensen overfører A/S Oceana til sin svigersønn Johan Bryde, Sandefjord.
1905 A/S Oceana videre solgt til Jean B. Linaae, Sandefjord.
1909 A/S Oceana med FREMAD m/flere overtaes av Haldor Virik, Sandefjord.
1913 FREMAD solgt til nye eiere i Langesund.
1917 Satt inn en 2-sylindret, syl.dim.: 13"x13,4", råoljemotor på 80 BHK til fremdrift. Bygget ved J & C.G.Bolinders mek.Verkstads Aktiebolag, Stockholm.
1938 Sank etter grunnstøtning i Korsfjorden i januar. Tilhørte da A/S Mairosen (C.Marthinsen & Co) på Fonnes, Bergen og gikk under navnet MAIROSEN.

 

 

History in English:

1871 Built as sail ship (schooner) FREMAD by Rødsverven (Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Chr.Christensen, Framnæs, Sandefjord.
1889 Sold to A/S Oceana (Chr.Christensen), Sandefjord. Used as bottlenose catcher.
1898 Chr.Christensen transfer the management of A/S Oceana to his son-in-law
Johan Bryde.
1905 A/S Oceana sold to Jean B. Linaae, Sandefjord.
1909 A/S Oceana including FREMAD and other ships is sold to Haldor Virik, Sandefjord.
1913 FREMAD sold to new owner in Langesund.
1917 Mounted an oil engine. A 2-sylindret, cyl.dim.: 13"x13,4", of 80 BHP for propulsion. Built by J & C.G.Bolinders mek.Verkstads Aktiebolag, Stockholm.
1938 Sank after tuching ground in the Korsfjorden in January. At that time the owner was A/S Mairosen (C.Marthinsen & Co) at Fonnes, Bergen and carried the name MAIROSEN.

   

 

Torsdag 12. april 1917 bragte Sandefjords Blad et telegram fra Stavanger som gikk ut på at Sandefjordsbarken «Fremad l» var senket av tysk ubåt i en posisjon omkring 140 nautiske mil rett vest av Stavanger. Losene på Jæren observerte tidlig onsdag morgen den 11. april en livbåt som kom seilende mot land. En los gikk straks ut med sin motorbåt, men før han nådde frem til livbåten, hadde en større, gråmalt damper stoppet og tatt opp mannskapet. Livbåten ble liggende og drive, men losen så at den bar navnet «Fremad I», og det ble straks sendt telegram til rederiet i Sandefjord. De reddede mannskaper ble landsatt i Bergen, og straks etter ankomsten sendte «Fremad l»s fører, kaptein Emil Hansen, telegram til rederiet og meddelte at hans livbåt med ham selv og 8 mann var reddet, men at man ikke hadde hørt fra styrmannens båt med 8 mann.

Sjøforklaring ble holdt i Bergen 13. april og kaptein Hansen fremla en rapport om senkningen. Han opplyste bl. a. at de tyske ubåtfolk hadde forsynt seg rikelig av proviant, seilduk, tauverk, klær og verdisaker, mens skipets besetning bare fikk med seg det aller nødvendigste. Da han forsøkte å komme inn i sin egen lugar, ble han hindret av en tysk offiser. «Fremad I» var på reise fra Savannah i U.S.A. (som dengang var nøytral) til Korsør i Danmark (som hele tiden var nøytralt). Lasten var oljekaker (kraftfor). Kapteinens og styrmannens livbåter kom bort fra hverandre i mørket, og da sjøforklaringen ble holdt, var den andre Iivbåten ikke kommet til rette. Imidlertid ble det snart meldt at den savnede del av mannskapet var reddet og ført inn til Gøteborg.

 Kaptein Emil Hansen var en kjent mann i sjøfartskretser i Sandefjord. Efter at han sluttet å seile i langfart kjøpte han motorgaleasen «Hudø» som han seilte med i mange år i sandfarten fra Svelvik til Sandefjord. - Under sjøforklaringen ble hans hjemsted oppgitt å være Sandefjord, men han bodde i mange år på Nedre Prestehagen i Sandeherred (nu Gokstadveien 5).

 

 

 

Kilde: veritas, skipet, Sandefjords blad
Oppdatering: 9.1.2013