Dette er en ren kopi av boken " Min siste tur til Antarktisk 1936 - 1937 "

                                   Av Lars Christensen